Skip to main content

De cijfers volgen op teletekst

Iedere middag rond half vijf kijk ik op teletekst, je weet wel die handige service op NPO 1, 2 en 3 van de NOS, naar het aantal gemelde nieuwe besmettingen. Natuurlijk zijn deze cijfers niet zo relevant als het aantal opnames van Covid-19 patiënten in het ziekenhuis. Dat laatste geeft een meer impliciet beeld over hoe ziekmakend Covid-19 kan zijn. Ik schrijf dit blog niet om te pretenderen dat ik het allemaal weet, maar omdat ik een video zag met een huisarts die een protocol voor de behandeling van Covid-19 patiënten heeft ontwikkeld dat veel ellende voorkomt. Het detecteert vroegtijdig de zogenaamde ‘cytokine-storm’.

Interview met huisarts Jan Scherpenisse

Ik zag op deze YouTube-video van Maurice de Hond een goed interview met huisarts Jan Scherpenisse uit Valthermond die de patiënten in zijn praktijk met Covid-19 zorgvuldig en innovatief helpt. Ik denk dat dit interview met deze bescheiden maar inventief doordenkende huisarts voor iedere huisarts, maar ook voor mij als niet-medisch onderlegd van belang is. Waar komt het qua inhoud op neer? Na ongeveer 5 tot 7 dagen ziek te zijn van Covid-19 treedt er een cruciale periode aan. De mogelijkheid van een zogenaamde cytokine-storm in de longen ligt gevaarlijk om de hoek! En door goede controle met een zuurstofmeter en zo nodig vroegtijdig met medicijnen in te grijpen kan dit voorkomen worden!

Cytokine-wind die snel kan oplopen tot een cytokine-storm

Als zo’n cytokine-storm optreedt dan wordt het gevaarlijk voor de patiënt, hij of zij kan er dan aan overlijden. De kleine bloedvaatjes worden aangetast en de beide longen raken zwaar geïnfecteerd. De cytokine-storm wordt veroorzaakt door een te heftige reactie door het immuunsysteem van deze patiënten. De afweer ontspoort. Het is een hyperreactie, een wanhopige poging van het lijf, een erop of eronder. Het opmerkelijke is dat de patiënten waarbij dit gebeurt zich vaak juist aan het begin hiervan wat beter voelen. Ja, ze geven ook wel aan dat ze ‘uitgeteld zijn’, maar toch ook dat ze zich wat beter voelen. Ze hebben bijvoorbeeld meestal minder koorts. Maar de schijn bedriegt! Het virus is bezig de immuunreactie van de patiënt te overwinnen door een overreactie op te roepen. Het lijkt wel of het virus dodelijk wíl zijn en de immuunreactie te slim af is. Je kan dat zien als er een zuurstofmeter bij de patiënt wordt aangelegd. Dan zie je dat het zuurstofgehalte in het bloed daalt. En die daling is heel gevaarlijk. Deze patiënten klagen plots over benauwdheid. Deze huisarts vertelde dat hij juist gebruik maakt van een zuurstofmeter in deze gevaarlijke periode. Hij heeft via het internet een verbinding hiermee gemaakt met zijn computer, waardoor hij optimaal zicht heeft op het zuurstofgehalte tijdens het ziekteproces. Diagnostisch gezien vraag hij dan de patiënt om eerst het zuurstofgehalte in rust te meten en daarna twee maal de trap op en neer te lopen om zo een tijdelijk zuurstofschuld op te wekken, waardoor de opname van zuurstof kan worden gemeten. Is deze te laag, dan is dat een goede indicatie voor het mogelijke optreden van zo’n ‘cytokine-wind’die al snel kan overgaan in een ‘cytokine-storm’. En deze overgang kan naar een ‘cytokine-storm’ kan in de meeste gevallen voorkomen worden door de cytokine-wind vroegtijdig te detecteren.

Behandeling met dexamethazon 6mg (en zo nodig bloedverdunners)

Volgens huisarts Jan Scherpenisse is het van groot belang dan zo snel mogelijk de patiënt te behandelen met dexamethazon! Dit medicijn remt de overreactie van het lijf en haalt de alles of niks neiging vanher immuunsysteem weg. Hierdoor kan het lijf weer op z’n eigen tempo en mogelijkheden het virus gaan bestrijden. Bij oudere mensen is er wel een functionerende immuunreactie, maar dat werkt vaak traag, het virus kan het te snel af zijn. Het immuunreactie bij oudere mensen heeft meer tijd nodig. Echter: Door dexametazon toe te dienen kan het virus de afweer niet te slim af zijn. De cytokine wind kan niet een storm worden. Sterker nog: het lichaam krijgt zo de nodige tijd en de kracht om het virus te overwinnen. De patiënten die op deze manier behandeld worden komen veel minder vaak in het ziekenhuis terecht! Ze worden zo nodig in de thuissituatie veel eerder met dexamethazon behandeld! De huisarts heeft samen met zijn directe collega en ook andere collega’s in de regio een goed protocol opgesteld voor de behandeling van hun Covid-19 patiënten, waardoor er ook wetenschappelijk naar gekeken kan worden. En dit protocol sluit in ieder geval ook aan bij andere onderzoeken naar de behandeling van Covid-19.

Wat het interview met mij deed

Ik kreeg van dit interview een besef van wat er afspeelt in het in het zieke lichaam qua strijd tegen het virus. Het maakte me blij en dankbaar dat er mensen, medici en anderen bezig zijn met het vinden van een oplossing. En dat doen ze op een weloverwogen en zorgvuldige manier. Ik heb namelijk het idee dat we allemaal een beetje uitgeput gestrest zijn geraakt door al die aandacht voor Covid-19. Al die spanning rondom het vaccin, alle achterdocht tegenover het vaccineren; al die maatregelen die op zich psychische, spirituele, educatieve, sociale en economische schade opleveren. Het interview geeft mij een lijfelijk gevoeld besef (ik voel het op de plek van mijn middenrif) van hoop, geloof, vertrouwen, liefde en kracht.

Veerkracht

Het leven heeft veerkracht! En die veerkracht kan iedereen cultiveren door stil te staan, echt stil te worden bij zichzelf en aandachtig daar te luisteren wat ‘ut daar vanbinnen’ (dat lijfelijk gevoelde besef) duidelijk wil maken. Binnenkort start PositiveExperiencing een aantal Challenges over veerkracht.

Waar kan ik dit interview bekijken?

Trouwens, de video met het interview van Maurice de Hond met huisarts Jan Scherpenisse kan je bekijken door met je muis hier te klikken.