Skip to main content

“Wat gebeurt er als er geen shift (verandering in je lijfelijk gevoelde besef) optreedt?

Arnold schrijft:

Wat gebeurt er als er na verschillende Feltsensingsessies over hetzelfde onderwerp nog steeds geen shift optreedt? Ik ervaar alleen maar een tijdelijke ontspanning.

Beste Arnold:

Ik vind het een eerlijke vraag! We hebben altijd de verwachting dat Feltsensing tot echte verandering leidt en niet alleen maar eindigt met een tijdelijke verlichting. Dus als er geen shift optreedt, is onderzoek gerechtvaardigd naar waarom dit niet gebeurt.

Ik kan twee redenen bedenken waarom er geen shift komt, zelfs niet na verschillende Feltsensingsessies op telkens hetzelfde thema.

Het heeft meer tijd nodig en het vertrouwen opbouwen kost tijd

Een reden kan zijn dat jouw proces mogelijk meer tijd nodig heeft. Een enkele Feltsensingsessie maakt deel uit van een groter proces. Je kan het vergelijken met een alinea in een hoofdstuk van een boek. De verandering is dan hele hoofdstuk. Je kan waarschijnlijk binnen de sessie zelf voelen dat dit waar is, dat er wel iets kleins veranderd is maar dat het nog niet helemaal veranderd is en verder gekomen. Aan het einde dringt het besef bij je door dat ‘je er misschien meer tijd nodig hebt, dat je aanvoelt dat je binnenkort erbij zal moeten terugkomen’. Er is vaak een parallelproces van ‘leren vertrouwen’ dat zich ontvouwt binnen verschillende Feltsensingsessies. Dan leren we hoe waardevol het is om onszelf de tijd te geven die we nodig hebben en die ‘ut’ ook nodig heeft.

Er is nog iets niet opgemerkt dat de weg van verandering blokkeert

En andere reden die ik kan bedenken kan zijn dat er misschien een ‘onzichtbaar’ en nog niet opgemerkt deel de weg van verandering blokkeert. Zoals een ongeduldig deel, of een deel dat zich in een of andere oplossing heeft vastgelegd, of een deel dat alleen bepaalde antwoorden toelaat, maar andere niet. Dat is vaak een bezorgd deel!

Door dit te herkennen en vriendelijk te verkennen komt er een nieuwe ontwikkeling

In dat geval zal je door dat te erkennen en er met vriendelijke aandacht bij te zijn, waarschijnlijk het wel zien ontwikkelen tot een voorzichtige een positieve doorbraak. Kleine stapjes zijn ook belangrijke stapjes.

Een manier om dit soort onzichtbare, nog niet herkende en erkende delen in jezelf te op te merken is door benieuwd te zijn naar de kwaliteit waarmee jij jouw Feltsensingproces begeleidt. “Is er misschien iets in mij dat bevreesd is voor verandering? O, laat me dan vriendelijk en accepterend ‘hallo’ zeggen tegen dit ‘iets in mij’ dat ernaar verlangt dit te veranderen en tegen dat andere iets dat daar bang voor is. Op deze manier kan ik bij dit alles zijn, met geduld en rustig mededogen.”

O ja, en er is nog een andere mogelijkheid … en dat is dat het probleem waar mee jebezig bent in Feltsensing misschien een ‘verstrengeling’ is. Daarover later meer!