Skip to main content

Is dat beklemmende gevoel op de borst alleen maar verlammende angst? Of wil zo’n beklemmend gevoel me misschien iets duidelijk maken? Zou het iets van wijsheid in zich hebben en me verder kunnen brengen?

John schrijft:

Tijdens een oefening om contact te maken met de innerlijke criticus, voelde ik mijn innerlijke criticus als een fysieke sensatie. Ik voelde het als een beklemming in mijn borst, net onder mijn keel. Daar ben ik van in de war geraakt en angstig van geworden. Ik vraag me af hoe ik onderscheid kan maken tussen een lijfelijk gevoeld besef dat me iets wil duidelijk maken en het gevoel van een innerlijke criticus.

Beste John:

Ik begrijp waarom je die vraag wil stellen. Op het eerste gezicht lijkt het alsof het Feltsensingproces ons vertelt dat elke lijfelijke gewaarwording de ‘wijsheid van het lijf’ is.

Niet alle fysieke sensaties bevatten wijze leiding

Maar dat is zeker niet waar! We krijgen veel lijfelijke sensaties, om allerlei redenen. Ze hebben niet allemaal een wijze leiding voor ons. Daarom hanteren we het begrip ’felt sense’ of ‘lijfelijk gevoeld besef’ om te verwijzen naar een heel speciaal soort lijfelijk gevoel.

Hoe je de fysieke felt sense kan herkennen

Een felt sense die ons leidt en dat ons verder brengt in onze ontwikkeling is stil, kalm; het is als een zacht gefluister. Het is een innerlijk weten, een innerlijk besef. Het zit niet vast in angst. Het klemt zich niet voortdurend aan ons vast. Het grijpt of blokkeert ons niet.

Verschillende soorten lijfelijke sensaties

Ja, we krijgen allerlei verschillende soorten lijfelijke sensaties. Het is vrij normaal om een ​​innerlijke criticus te voelen als een lijfelijke beklemming. We kunnen ook andere sterke gevoelens in het lijf voelen zoals verdriet, angst. Je voelt het in je lijf als je ergens overstuur van bent.

Feltsensing en radicale acceptatie

Bij Feltsensing accepteren we alle gevoelens. We hebben een proces van acceptatie en empathie waarbij elk gevoel een voorwaarts levensproces kan openen.

Hoe je een innerlijke criticus kan benaderen

Als je een sterk vermoeden hebt dat de beklemming die je voelt van een innerlijke criticus is, zou je ertegen kunnen zeggen: “Zou je ook op een niet beklemmende manier je bezorgdheid kunnen tonen?” De innerlijke criticus maakt zich vaak zorgen als we iets akeligs voelen of als we iets zeggen of iets doen.

Als het ‘stil’ wordt

Wanneer andere, meer indringende delen kalmeren, kunnen we het rustige gefluister van de felt sense eronder voelen. Deze gevoelsnotie bevat het diepe innerlijke weten van wat goed is in ons leven. Het wil ons dat duidelijk maken, omdat het iedere keer weer nieuwe mogelijkheden aangereikt krijgt van de Bestaansveroorzaker.

Nogmaals het beklemmende gevoel

Er is een innerlijke criticus en er is een deel dat daaronder lijdt. Als je bij je poging om in contact te komen met je innerlijke criticus een beklemmend gevoel gaat opmerken is het een goede suggestie om na te gaan of dat beklemmende gevoel het deel is dat machteloos onder die innerlijke criticus lijdt. Dat lijden, dat beklemmende gevoel, heeft bevestiging nodig dat je het ziet dat het lijdt. Het kan zelfs soms een woordeloos lijden zijn. Het is niet niks dat dit deel lijdt onder een ander deel dat zoveel onthechtende kritiek op jezelf heeft. Dat lijdende deel heeft veiligheid, steun en troost nodig. Het heeft echter ook de grootmoed nodig om aan de innerlijke criticus te vragen hoe die zich voelt achter die negatieve kritiek. De innerlijke criticus doet namelijk zo zijn best om gehoord te worden. Dat zal vast ook wel een goede reden hebben. Als een innerlijke criticus gehoord wordt en onder vriendelijke, accepterende en benieuwde begeleiding ook zijn verhaal, pijn en emoties kan duidelijk maken, dan ontstaat er langzaam maar zeker een verrassend ‘gesprek’ tussen het deel van de innerlijke criticus en dat deel dat daaronder lijdt. Dat creëert een milde ruimte van begrip en van innerlijke verandering van beide delen. Vaak heb ik gezien dat er dan een nieuwe vorm van gezonde, vrije en creatieve hechting ontstaat die tot het diepste van ons brein zijn uitwerking heeft!