Skip to main content

Dromen zijn GEEN bedrog

Gek dat we vaak ‘s ochtends zeggen dat we niet weten waar we over gedroomd hebben. Toch geven verschillende onderzoekers aan dat we gemiddeld twee uur per nacht dromen. Maar waarom doen we dromen dan af met opmerkingen als ‘dromen zijn bedrog’?

Een droom laat een ‘vaag’ gevoel bij je achter

In mijn ervaringen met mijn eigen dromen en dromen van anderen kom ik iedere keer weer verrassingen tegen. Dromen vertellen echt iets en verdienen veel meer waardering! En: dromen willen op een andere manier dan ‘gewoon verstandelijk’ benaderd worden. Langzamerhand is de overtuiging in mij gegroeid dat het wijs is om bezig zijn met je dromen. Een droom laat een gevoel bij je achter, een wat vaag lijfelijk gevoel. Wanneer je daar op een bepaalde manier aandacht aan schenk, gebeurt er iets opmerkelijks. Je begint je droom te begrijpen. Je ontdekt waar de droom mee te maken heeft in je leven. Je komt erachter wat je met de boodschap van de droom kunt doen. Dat geeft opluchting en levenswijsheid.

Onbevoordeeld kijken naar je droom

Je kunt zelfs plezier gaan beleven aan uitleggen van dromen en het gebruiken van dromen voor het dagelijkse leven.
Als je met een droom werkt, dan is het belangrijk dat het werk zelf prettig is. Als dromer moet je een goede relatie opbouwen met datgene in jezelf dat die droom te weeg brengt – wat dat ook is. We moeten leren onbevooroordeeld hier tegenover te gaan staan. Dromen komen van kanten van jezelf die je niet vooraf kunt begrijpen. Dus voor alles geldt bij het werken met dromen dat je een goede grondhouding tegenover die kanten van jezelf moet aannemen. Dat is belangrijker dan een bepaalde droom interpreteren. Het belangrijkste is dat je om je droom gaat geven, dat je op een bepaalde manier plezier in je droom hebt en dat je jezelf vriendelijk en open opstelt. Je mag het gerust als volgt zien: ‘Als ik ervoor ging zitten om iets fantastisch te bedenken, dan zou ik niet zoiets als deze droom kunnen verzinnen.’

Fantastische, rare dromen

Dromen zijn fantastisch! Bijvoorbeeld: je ziet een trouwerij, maar achterin de kerk, niet voorin! Wie zou daar nou opkomen? Er zit in de droom altijd meer dan jezelf had kunnen verzinnen.

Minder elegante stukken in je droom

In de workshop leer je ook om te gaan met minder elegante stukken van de droom, waar een conflict ontstaat tussen de dromer en de droom. Als je wakker wordt na een droom heb je er een onbehaaglijk gevoel over. Je durft de droom  
aan niemand te vertellen, omdat er zoveel geks in zit, of misschien wel iets akeligs. Je zegt de meest vreselijkste dingen over de droom tegen jezelf. Toch kun je door een open en dragende relatie op te bouwen met de minder elegante kanten van de droom opluchting vinden en lessen voor je leven leren. Dromen willen namelijk in het bewuste afgemaakt worden. Ze brengen een nieuw gezichtspunt waar je ontdekt wat je verder nodig hebt en hoe je verder kunnen komen met iets in je leven.

Indeling van de workshop

De eerste dag van de workshop is vooral bedoeld om informatie over dromen te delen en de methode die we gebruiken te verduidelijken. De tweede en de derde dag is vooral gericht om het zelf werken met je droom. ieder krijgt de gelegenheid een droom in te brengen en zodoende deze droom zijn zegje te laten doen.

Feltsensing en droominterpretatie

De methode die we gebruiken om dromen te interpreteren is gebaseerd op de techniek van Feltsensing. Je leert je aandacht te bepalen bij wat je vanbinnen voelt van een droom. Je leert een relatie op te bouwen met wat dromen bij je achterlaten aan gevoel en gedachten.

De fysieke kant van dromen

Er is een les over de fysieke kant van dromen: wat gebeurt er tijdens je slaap. Aan de orde komt ook hoe je dromen kunt onthouden, zodat je zeker op de tweede dag van de workshop met je eigen dromen kunt komen.
Je krijgt 16 vragen waarmee je dromen kunt benaderen en kunt uitleggen. Op deze manier kun je iets nieuws uit een droom verkrijgen waardoor je kunt groeien in je identiteit.

Objectiviteitscontrole

Ook word je bekend gemaakt met de objectiviteitscontrole, een manier om niet in oude en negatieve benaderingen te blijven steken, maar om positief gebruik te maken van de tegenstellingen die in je droom aanwezig zijn.

Samen werken aan je droom

De tweede en derde dag staat volledig in het teken van het samen werken aan dromen. We gaan leren om veilig en gestructureerd met de eigen en andermans droom te werken. Je leert de droom of het droomfragment terug te halen in je bewustzijn en te vertellen. Goede begeleidende vragen helpen om de clou van de droom op te merken. Wat opvallend is of tegenstrijdig kan uitvergroot of uitgebeeld worden. De uiteindelijke betekenis kan aan het licht komen en je kunt je conclusies voor jezelf gaan trekken.

De Bijbel en dromen

Op dag twee en drie wordt gestart met een inleiding met betrekking tot dromen in de bijbel.

Zie voor meer informatie onder de knop cursussen en workshops de workshop ‘Dromen leren begrijpen’.