Skip to main content

Prayerfulness

Prayerfulness is de traditie van het bewust betrekken van het Boek op je leven, zodat de Bestaansveroorzaker zijn wijsheid in je kan leggen en wezenlijke verandering kan bewerken en groei en heiligheid. In mijn workshops worden de student betrokken bij meditatie, contemplatie, Feltsensing. Een speciale plaats is hierbij ingeruimd voor visualisatie als aanknopingspunt voor de felt sense, het gevoelde diepere besef over ‘iets’ in je leven. Prayerfulness omvat een diversiteit aan oefeningen die worden ondersteund en verenigd door één enkel concept: dat het niet de intellectuele ideeën zijn, maar eerder de ervaring die de kracht heeft om in ons een heilig perspectief te scheppen en hierdoor ons op verrassende wijze te veranderen. 

Studie alleen is niet genoeg

Dit is een verrassend en opmerkelijk principe voor gelovigen, gezien het feit ze veel investeren in de studie van de Bijbel. Studie van de Torah, de eerste 6 boeken van Mozes, van het uitgangspunt van de Bijbel vraagt oprechte intellectuele discipline. Daarvanuit heb je een stevig perspectief op de rest van de Bijbel, inclusief de evangeliën, Handelingen en de brieven van de apastelen. Maar ik heb beperkingen ontdekt in deze intense focus op studie. Bijvoorbeeld ontdekken dat wanneer ik alle theologische nuances ken die betrokken zijn bij bijvoorbeeld de definitie van nederigheid, dat dit niet per se nederig mij nederig maakt. Of wanneer ik God loof en prijs voor al zijn goede gaven, dat dit niet mezelf direct inspireert om betrokken te zijn op anderen die mijn vrijgevigheid nodig hebben.

De rol van de directe ervaring

Feltsensing en het daar vanuit voortvloeiende Prayerfulness bevestigt de rol van directe ervaring in het proces van persoonlijke verandering. Gelovigen willen daarbij ook stevig geworteld zijn in hun relatie met de God. De geest en het lijf spelen een belangrijke rol in de beoefening van Prayerfulness, omdat alleen de geest de richting en het ideaal kan opmerken in het lijf waarnaar men kan streven. Het lijf en de felt sense is daarbij nodig. Het aandachtvermogen van de geest is het hulpmiddel dat het proces leidt. Het is daarom de geest die ervaringen registreert zoals die zich vanbinnen voordoen.

Het doel is…

Het is goed om spiegels te hebben in Torah om je geest te verrijken met verhalen en voorschriften met de daaringedefinieerde idealen van nederigheid, dankbaarheid, vrijgevigheid, heilige boosheid en andere eigenschappen. Maar deze eigenschappen moeten ook ervaringsgericht worden nagestreefd. Prayerfulness maakt een prioriteit van het internaliseren van wat mentaal wordt begrepen en etst het in het metaforische ‘hart’ dat de kern van ons wezen is. Het doel is om ‘het hart te laten voelen wat de geest weet’.

Niet onderzocht en niet doorvoelt

Het is goed je te realiseren dat onze geest het ideaal moet aanvoelen en begrijpen dat uiteindelijk ons ​​doel zal worden. Dat is een belangrijke eerste stap in de beoefening van Prayerfulness. Wat is het perspectief van heiligheid? Waarin wil jij als gelovig mens groeien? Wat maakt een gelovig mens tot een rechtvaardige? Wat zijn jouw innerlijke eigenschappen? Heb je deze al eens onderzocht en geanalyseerd? Heb je God daar al voor gedankt? Deze eigenschappen maken deel uit van ons vocabulaire van het dagelijks leven, maar voor het grootste deel worden ze niet vanuit de eigenheid van de gelovige onderzocht en doorvoelt en dus alleen begrepen als vage concepten. 

Aan het werk: studie en de felt sense die daarbij ontstaat

Het is aan te raden om eens werkdefinities te maken van belangrijke innerlijke ervaringen zoals geduld en ongeduld, zorgen en vertrouwen, vreugde en verdriet, vriendelijkheid en wreedheid. Schrijf jouw betekenissen van deze innerlijke ervaringen eens op. Zoek daarna eens in het woordenboek op hoe deze ervaringen daar worden gedefinieerd. En het is natuurlijk zeer prikkelend om in de concordantie bij deze woorden ook Bijbelverhalen te zoeken en te lezen. Nadat je dat hebt gedaan kan je met aandacht in je lijf gaan en nagaan wat dit onderzoek met jou gedaan heeft, er vormt zich vast en zeker daarbij een felt sense, een vaag maar tegelijkertijd ook veelzeggend gevoel dat jou iets méér duidelijk wil maken. Die diepgaande studie is nodig om je doelen in Prayerfulness te begrijpen en vast te stellen. Onze geest speelt hierbij een sleutelrol. Het zal een rijke oefening worden!

De verandering komt vanuit je innerlijke ervaring

Dus de werkelijke impact – de verandering die de beoefenaar in zichzelf probeert teweeg te brengen – komt niet rechtstreeks van de intellectuele processen maar van de innerlijke ervaring met z’n felt sense. De Torah zelf zinspeelt op dit proces in twee stappen wanneer het ons instrueert, met betrekking tot Gods geboden, om ‘deze woorden op uw hart en op uw ziel te leggen’ (Deuteronomium 11:18 – eigen vertaling).