Skip to main content

Ontmoetingen met verkeerde bedoelingen

Enkele decennia geleden waren er de zogenaamde sensitivitytrainingen. Werkgevers stuurden er hun werknemers als team naar toe. Er werd gewerkt met het openlijk uitspreken naar elkaar van negatieve gevoelens. Dat werkte echter niet best. Sommige mensen gingen er letterlijk aan kapot. Het respect voor elkaar werd kapot gemaakt. De kwetsbare gevoelens werden hardvochtig en zonder pardon blootgelegd. Op die manier werden mensen hun nodige defensiemechanismen op onverantwoorde wijze afgepakt, zonder hen te helpen hun gevoelens op de juiste wijze te benaderen en te onderzoeken, zoals bij Feltsensing wel het geval is. Met als gevolg een harde kapitalistische bedrijfscultuur met ‘succesvolle’ werknemers en psychisch zwakkere werknemers die daaraan kapot gingen. Zelfs verkooptrainingen werden op de gedachten achter deze sensitivitytrainingen gebaseerd: creëer een probleem bij de ander en biedt hem of haar daar jouw product voor aan. Het bijkomende gesprekje erbij is vooral gebaseerd op de begeerte die mensen hebben naar het meer en om een soort van schijnvriendelijkheid. Van echte ontmoeting was geen plaats. Er was eerder sprake van verharding, veroordeling, kritiek en afwijzing.

Verharding door te weinig luisteren naar de gevoelsnotie

Ik zie die verharding heden ten dage weer optreden. Er wordt veel te weinig gezocht en geluisterd naar elkaars gevoelens. Ieder gaat zijn eigen weg. Er wordt geen verbinding meer gezocht. Mensen blijven vreemden voor elkaar. Ze zien elkaar als consument en daar vanuit kan er nog een stukje vriendelijkheid blijven, maar over de kwaliteit van die vriendelijkheid van te twisten. Is het luisteren met geduld uit onze haastige en op prestatie gerichte samenleving aan het verdwijnen? Waar is de liefde gebleven die concreet de ander zegent. Waar is de aansluiting met de Bestaansveroorzaker* die ons leert zeer zorgvuldig en fijngevoelig te zijn voor elkaar. Want waar liefde woont daar wordt zegen aan verbonden.

Ontmoet jezelf, de Ander en de Bestaansveroorzaker

Je komt het volgende begrip niet letterlijk tegen in de Tora, maar wel tussen de regels: De derde ruimte*. Dat is een intersubjectieve ruimte tussen mensen waarin de ontmoeting centraal staat met het diepere betekenisvolle gevoel. Het is een potentieel rijke ruimte. Je ontmoet er jezelf, de Ander (die consequent in de psychoanalyse met een hoofdletter wordt geschreven) en de Bestaansveroorzaker**, die op betrokken wijze vanuit het impliciete zijn uitdagingen en mogelijkheden aanreikt. In die ruimte kan je op een veilige manier verblijven, kan je op een speelse manier komen tot co-creatie en misschien zelfs tot transformatie. En een ruimte waaraan het begrip geduld en ongeduld betekenis krijgt. Hier kan ook de worsteling tussen afwachten en ingrijpen, tussen verdragen en opstaan-tegen zijn vrucht afwerpen. De hectiek van alledag stelt dit geduld en deze liefde soms danig op de proef. Hier worden telkens weer nieuwe uitdagingen en mogelijkheden zichtbaar. Hier komt het goede in mensen tot vrijheid en leert de mens over zijn grenzen heen te kijken.

De PE-Community voor Feltsensing = wezenlijke aandacht voor elkaar en voor wat er aandacht vraagt

De PositiveExperiencing-Community voor Feltsensing wil deze derde ruimte stimuleren en faciliteren. Feltsensing stelt de mens in staat dat wat er wezenlijk om aandacht vraagt te onderzoeken met vriendelijke, nieuwsgierige en accepterende aandacht. Juist dan komt de mens niet tot acting-out, wordt hij niet depressief of verstrikt in angststoornissen. Hier kan de mens met steun van de Ander (met een hoofdletter) en van de Bestaansveroorzaker tot zichzelf komen en de richting voor zijn leven ijken om zo weer verder te komen. Hier loopt de hechting niet stuk. In tegendeel. Hier krijgen relaties hun verdieping en hun verrijking!

Leer mensen kennen, experimenteer

De meesten van jullie hebben Facebook. Kies eens een aantal mensen die je nog niet kent en stuur hen een vriendschapsverzoek. Als ze die accepteren, stuur dan eens een berichtje via Messenger dat je hiermee blij bent. En dat je ze echt beter wilt leren kennen. Lees hun Facebookpagina. Bemoedig hen. Nodig hen uit om te chatten. Wie zijn ze? Wat betekent hun leven? Toon jouw waarden vanuit liefde in het contact met hen. Luister naar hen terwijl je ook met je aandacht bij gevoel van binnen over dit contact bent. Laat je raken op de plek vanbinnen waar gewoonlijk jouw Felt senses ontstaan. Dan hoef je niet met hen te versmelten of je jezelf gekwetst van hen te verwijderen. Die plek van binnen draagt dit contact, het plaatst het op een hoger niveau. Ik weet zeker dat dit opgemerkt gaat worden. En als er ruimte komt kan je ze ook iets vertellen over Feltsensing en de mogelijkheden die dat binnen contact schept. Doe het op jouw manier. De Bestaansveroorzaker zal dan nog meer zichtbaar worden voor jou en jouw omgeving. Je vriendelijkheid zij alle mensen bekend. Wat biedt dat veel nieuwe mogelijkheden!

Meedoen met de PE-Community voor Feltsensing?

Iedere dinsdag komt de PositiveExperiencing-Community voor Feltsensing bij elkaar via Zoom. Je kan meedoen door in de webshop €10 te betalen. Je krijgt dan een Zoom link toegestuurd voor de bijeenkomst en een kort schema om je voor te bereiden.

*De derde ruimte is een term die de bekende psychoanalyticus Winnicott in de jaren 60 introduceerde. In deze ruimte ontmoeten de menselijke gevoelens elkaar in positieve zin, er ontstaat intersubjectiviteit. Er kan met een goede grondhouding naar elkaars gevoelens gekeken worden, zonder dat dit onderlinge afhankelijkheid schept. In deze ruimte kan èn autonomie en verbondenheid ontstaan en floreren.

**Bestaansveroorzaker is een plausibele vertaling van de naam van YHWH (God). De Bestaansveroorzaker is zeer betrokken, draagt het leven en wordt ook wel de Wijsheid genoemd. Yeshua haMasjiach was een van de verschijningsvormen van de Bestaansveroorzaker. Probeer de Bestaansveroorzaker op te merken van binnen. Er ontstaat dan een zeer betrokken relatie met hem, vol mooie uitdagingen en mogelijkheden (Emoenah is het Hebreeuwse woord daarvoor).

Leave a Reply