Skip to main content

.

Open groep voor Feltsensing

Ben je geïnteresseerd in Feltsensing? Of volg je een van de trainingen van PositiveExperiencing of heb je die gevolgd? Speciaal voor jou is er nu ook een oefenplek waar je wekelijks vanuit huis via Zoom kunt mee doen. De open groep voor Feltsensing is iedere dinsdagavond om 19.30 uur en de open groep voor Prayerfulness is iedere  donderdagavond om 19.30 uur. 

Opgeven voor de open groep voor Feltsensing

Je kan meedoen door je hier op te geven. De kosten zijn €10 per keer. Nadat je je hebt opgegeven, krijg je op de zondagavond voorafgaand aan de bijeenkomst van de open groep voor Feltsensing een e-mail met een zoom-link op de dinsdagavond.

Voorbereiding

Er wordt ook een ‘schema’ meegestuurd waarmee je je kan voorbereiden op Feltsensing of op Prayerfulness. Dit schema wordt door de meeste deelnemers als erg helpend ervaren.

De start van de bijeenkomst

Elke bijeenkomst begint plenair met oefening ‘Lijfherkenning‘ om hoofd, hart en buik op elkaar af te stemmen en om stil te komen staan bij het antwoord op de vraag: “Hoe gaat het met mij; hoe gaat het echt met mij?” Er komt geen kant en klaar antwoord, er komt wel een vage lijfelijke reactie vanbinnen. Dat is de felt sense. Na deze gezamenlijke oefening is er de gelegenheid om kort iets te delen over de ervaringen tijdens deze oefening.

De breakout rooms

Vervolgens wordt er in de breakout-rooms van Zoom in tweetallen geoefend met het het luisteren naar de felt sense en het verwoorden van het standpunt van de felt sense. Voor zowel feltsensing als ook voor Prayerfulness is de felt sense essentieel. Deze felt sense komt naar boven en wordt voelbaar in je lijf als een aanvankelijk vaag besef dat al snel door vriendelijke aandacht en radicale acceptatie meer en meer duidelijk wordt. Er zijn lijfelijke gevoelens en  emoties te ontwaren en er worden beelden en woorden bij gevonden. De felt sense blijkt een verrassend eigen standpunt te hebben dat je gevoelsmatig en gedragsmatig verder brengt.
De eerste deelnemer begint hiermee. De tweede deelnemer luistert en neemt wat de eerste zegt mee naar zijn of haar hart. Zij of hij probeert vooral het proces vanuit stille aandacht te begeleiden en geeft zonder commentaar alleen terug wat hij of zij hoort. Na 25 minuten wordt er gewisseld van rol. Na 55 minuten brengt de groepsleider ieder weer terug naar de plenaire groep. 

Enquiry

Er is nu de gelegenheid om te delen over je ervaringen (liever zo min mogelijk over de inhoud van de ervaringen) en de vaardigheden die je hebt gehanteerd in het begeleiden.

Na afloop

Na afloop van de bijeenkomst krijgt iedereen een e-mail met een korte evaluatievraag.

Geen ervaring?

Voor wie nieuw is en geen ervaring heeft met Feltsensing is er ook een Breakout-room waar Egbert Monsuur iemand begeleidt in Feltsensing. Je kan je dus laten begeleiden of meekijken als iemand anders begeleid wordt in zijn of haar Feltsensing. Egbert zal na afloop graag met je een afspraak met je maken om na te gaan of Feltsensing.

Tenslotte 

Je kunt ook afspraken maken met andere deelnemers om samen te oefenen. Indien gewenst sturen we jullie elkaars gegevens toe.