Skip to main content
In een aantal blogs wil ik de komende weken wat aandacht besteden aan het verschil tussen emoties en de felt sense, het alomvattende lijfelijke gevoel, waar we ons tijdens de open groep voor Feltsensing richten.

Niet te vergeten: de opengroep voor Feltsensing komt iedere dinsdagavond bij elkaar. Vergeet niet om €10 te betalen in de webshop van b-come.nl.

Ingrid vroeg mij: zou je kunnen uitleggen hoe een felt sense verschilt van meer gewone emotionele ervaringen? Je zegt zo vaak tijdens de training dat je niet zoveel over je gevoelens moet praten maar liever direct vanuit je je gevoelsbesef, je felt sense…

Beste Ingrid, dank je voor deze goede vraag, 

Een felt sense is niet hetzelfde als emotie

Een felt sense is niet hetzelfde als een emotie. Een emotie blijkt meestal een deel van een felt sense te zijn. Als je een emotie ervaart, dan is het handig om jezelf de volgende vraag stellen: Wat zit er bij of onder die emotie? Als je vervolgens met de lamp van je aandacht naar binnen gaat, dan komt je licht te schijnen op een af te tasten lijfelijk gevoel. Als je je daarbij vriendelijk en benieuwd opstelt dan gebeurt daar iets heel speciaals: je beseft je meteen dat deze felt sense je iets duidelijk wil maken over voor jou deze emotionele situatie. Iets dat verstand en emotie niet kunnen. Deze felt sense, dit gevoel opent zich. Er ontvouwt zich een heel nieuw gezichtspunt voor je probleem of situatie. Je wordt veel weloverwogener, er is veel meer mogelijk. De emotie verandert, je gedrag verandert.

ze komen beide op een autonome manier

Emotie en felt sense zijn niet hetzelfde. Maar laat ik toch maar eerst beginnen met waarin ze wèl op elkaar lijken. Bij emoties is het zo dat ze spontaan ontstaan, je hebt er geen volledige controle over. Emoties hebben een eigen autonome manier van naar boven komen in de ziel. Vaak is het een tastbaar gevoel. Hetzelfde geldt ook voor de felt sense. Je merkt bijvoorbeeld plots een pijnlijke knoop ergens in je maagstreek, want je bent gekwetst. Ook dit gevoel komt zonder dat je daar om hebt gevraagd.

een emotie komt snel, een felt sense is eerst vaag

De felt sense vormt zich in je lijf op z’n eigen frisse manier. En dat is tegelijkertijd ook het verschil. Een felt sense vormt zich meestal als een vaag gevoel. Een emotie wordt daarentegen snel opgemerkt. We weten gewoonlijk in een situatie wanneer we boos, verdrietig, of vrolijk zijn. We voelen dat niet alleen, maar we weten ook meteen wat die emotie inhoudt.

een felt sense is alomvattend, komt vanuit het impliciete en kent vele facetten

Maar van een felt sense zeggen we: “Ik kan het voelen, precies hier, op deze plek in mijn lijf, maar ik weet nog niet wat het is of betekent.” Een felt sense is het alomvattende, impliciete lijfelijke gevoel van een complexe situatie. Het omvat vele factoren. Vele van deze facetten heb je waarschijnlijk nooit eerder onderscheiden. Sommige van die facetten zijn emoties. Daarom is het ook zo dat de vaardigheden van Feltsensing je helpen om op het moment dat je een emotie krijgt je af meteen te vragen: Zou er misschien bij of onder die emotie ook een felt sense zijn te ontwaren? Dus als je een angst (emotie) ervaart, zou je ook je aandacht kunnen brengen naar de plek in je lijf waar je deze angst-emotie ervaart en daar opmerkzaam zijn naar wat er (meestal na een minuutje wachten) zich daar vormt als felt sense. Dat gevoel kan je dan ook met je aandacht aftasten, waarbij er veel meer duidelijk wordt.

de felt sense heeft een veelomvattende boodschap

Deze felt sense heeft dus een veelomvattende boodschap vanuit de vele facetten die het bevat. Als je de felt sense van bijvoorbeeld angst op de juiste manier benadert, met vriendelijkheid, oordeelloosheid en benieuwd bent naar z’n inbreng, dan komen er vanzelf vragen bij naar boven als: wat wil deze angst niet dat er gebeurt? EN: wat wil deze angst wel dat er gebeurt? Dan brengt de felt sense verandering in deze angst, waarin het niet meer richting paniek gaat, maar jou juist als persoon verder doet komen in datgene wat je voelt en kan doen.

de felt sense heeft z’n eigen betekenis

Een felt sense heeft zijn eigen betekenis, maar is gewoonlijk veel ingewikkelder dan we onder woorden kunnen brengen in de gewoonlijke uitdrukkingen en categorieën. Toch is het meteen duidelijk bij datgene wat we direct voelen in ons lijf of zo’n verwoording ervan al dan niet past. Past het niet dan protesteert de felt sense, krimpt deze ineen of reageert deze door duidelijk niet geraakt te zijn. De emotionele kant van de felt sense wordt niet getoond, er komen geen nieuwe passende woorden of beelden.

de felt sense is richtinggevend

Als daarentegen de juiste woorden bij een felt sense worden gevonden, gaat opent deze zich; de levenskracht die de felt sense herbergt brengt je verder met jezelf, met je leven, met je probleem. Het heeft een vriendelijk vooruitstrevende kracht in zich. Het weet de goede richting. Je voelt de opluchting! Waar het voorheen vastzat, komt het nu verder. De woorden, beelden en herinneringen die erbij komen geven daarbij de goede, te vertrouwde richting aan voor je leven.

nog meer verschillen in het volgende blog

In de volgende blog vertel ik nog veel meer over het verschil tussen emotie en de felt sense. Door het verschil te zien, leer je nog beter hoe je een felt sense kan opmerken en benaderen.