Skip to main content

.

Heb je het idee dat je bijna nooit droomt en wil je ze leren te onthouden omdat je benieuwd bent naar wat ze betekenen en aan je leven kunnen toevoegen?
Of krijg je genoeg van die telkens terugkerende droom waar je geen touw aan vast kunt knopen? Of wil je geholpen worden om die nachtmerries onder ogen te komen en die tegen het licht houden? Dromen kunnen je steun geven of iets uit je leven in een helder licht zetten, of je een nieuwe mogelijkheid laten zien. Vaak geven ze als het ware commentaar op de situatie waarin je verkeert, alsof ze zeggen: ‘Hier ben je nu. Als je zo doorgaat, zou dàt kunnen gebeuren. Kijk eens of het anders kan.’

Feltsensing en dromen

Feltsensing is een psychologisch veranderingsproces dat zich voltrekt als we op de juiste manier luisteren naar ons gevoelde besef in het lijf. We noemen zo’n besef ‘de felt sense’. Er is iets, maar je kan het nog niet omschrijven. Het wordt pas duidelijk als je aandachtig deze felt sense aftast zodat het lijfgevoel omschreven kan worden en er beelden, emoties en herinneringen aan situaties hierbij naar boven komen. Bij het verwerken van je droom is het heel handig om de vaardigheden van Feltsensing erbij te gebruiken. De situaties in de droom en dat wat er gebeurde worden hierdoor duidelijker.

Het lijf onthult de betekenis van de droom

De lijfelijke reactie van de dromer op vragen naar de betekenis van de droom wordt als een belangrijke toetssteen voor de droomduiding beschouwd – een toetssteen  die dus bij de dromer zelf ligt en die in wezen onafhankelijk is van enige bestaande theorie.

Theorieën over dromen

Er zijn veel boeken over dromen geschreven. De verschillende theorieën op het gebied van dromen spreken elkaar vaak tegen, omdat ze de droom vanuit verschillende invalshoeken benaderen. In de Feltsensing benadering worden die theorieën geïntegreerd.

Uitgangspunt

Het uitgangspunt is dat vrijwel elke droom iets nieuws brengt, nieuwe energie en nieuwe inzichten voor je leven! En het is belangrijk om op zoek te gaan naar dat nieuwe en vernieuwende dat het perspectief van de droom je wil geven. We gaan tenslotte ook na hoe je er voor kan zorgen dat deze boodschap verankerd raakt. 

Opzet van de training

In deze training van vier live-bijeenkomsten van twee uur en vier evergreen video’s in de online leeromgeving staat vooral het oefenen met dromen centraal. In de eerste drie live-bijeenkomsten zal de trainer de een van de deelnemers de gelegenheid geven om zijn of haar droom in te brengen, om ze samen tegen het licht te houden. In de vierde live-bijeenkomst gaan de deelnemers met elkaar oefenen. Iedere droom, ieder droomfragment is welkom! Zelfs een droom van lang geleden, misschien wel uit je kindertijd, kan heel goed materiaal zijn. En als je je helemaal geen droom kunt herinneren, kun je (van tevoren) manieren leren om dromen uit te nodigen en te onthouden.

Trainingen

Kijk in de agenda wanneer deze training wordt gegeven.