Skip to main content

Hoe kan ik een felt sense over iets krijgen?

In dit blog wil ik met jullie nagaan hoe je een Felt sense kan krijgen. Een Felt sense is dat méér dan lijfelijke gevoel dat zijn eigen standpunt heeft dat betekenisvol is en veelzeggend.

Een vaag gevoel over iets dat je aandachtig kan aftasten

Ik schreef al: de felt sense is een méér dan lijfelijk gevoel. Het begint meestal als een vaag gevoel ergens in je lijf. Door dit gevoel op de juiste manier te benaderen en met je aandacht af te tasten wordt het duidelijker. Jammergenoeg hebben veel mensen zich er niet in getraind om te letten op dit gevoel bij zichzelf. We weten wel de vermoeidheid in ons lijf op te merken, of het gevoel van trek in eten.

Elkaar aanvoelen, begrijpen

Soms is zo’n Felt sense er vrij snel. Bijvoorbeeld: Je hebt een diepgaand gesprek met iemand. Je raakt helemaal op elkaar afgestemd. Je leeft met elkaar als het ware één situatie. Jullie voelen elkaar aan, begrijpen elkaar. Dan kan er al gemakkelijker zo’n gevoel om de hoek komen kijken. Meestal is dat een fijn gevoel van herkenning en begrip. En dit gevoel draagt ook het moeilijke dat je op een moment in dat gesprek vertelt. Je ziet dat de ander blijft luisteren naar je. Hij laat hetgeen dat je zegt door zich heen gaan en reageert vervolgens empathisch.

Het voelt niet goed

Soms is het een sterk gevoel: je voelt het in je middenrif of in je buik. Er is iets! we zeggen dan dat ‘het’ niet goed voelt. Je richt je aandacht erop en het wordt duidelijk. Wanneer daar ruimte voor is in een gesprek met een ander dan ontwikkelt er zich ook een menselijk verbondenheid, waarin beide partners elkaar serieus nemen.

Vragen: Hoe voelt het daar vanbinnen over ‘dit’

Maar vaak vragen we niet aan onszelf of aan een ander hoe het dáár voelt vanbinnen. We zijn het niet gewoon om daar op te letten. We letten er niet op wat vanuit het lijf komt aan wijsheid door middel van de felt sense. Zijn we te snel bang om op te merken wat er echt in ons leeft? Heeft de opmerking dat gevoelens misleidend zijn en dat je maar beter op je verstand kan letten ons geestelijke leven zo vergiftigd? Wat leven veel mensen bij hun gevoelens vandaan. Met als gevolg een chronisch gebrek aan vertrouwen en kwetsbaarheid.

Lijfherkenning

Daarom adviseer ik mensen die meer vaardigheden willen ontwikkelen in Feltsensing de dag te beginnen met de Lijfherkenningsoefening. Voor wie geïnteresseerd is: je kan deze oefening hier als audiofile downloaden. Gebruik deze audio-oefening een aantal keren. We beginnen vaak in de open groep voor Feltsensing met deze oefening . 

Jezelf hardop naar binnen begeleiden

Als je de oefening een aantal keren hebt beluisterd, zou je ook eens kunnen proberen om de oefening zelf hardop te doen, hardop de instructies aan jezelf te geven. “Volg je aandacht…, neem een moment om bij die plek stil te staan en bij het lijfelijke gevoel daar….” En als je dan in het gebied van je kin tot en met je heupen bent gekomen kan je daar ook de suggestie neerleggen: “Is er misschien ook een betekenisvol Iets bij dat zich hier vormt?” Je weet vaak niet meteen wat het is of wat het je duidelijk wil maken. De lijfherkenningsoefening helpt mensen om uit hun doen en laten te komen tot de gezonde manier van introspectie die Feltsensing heet. 

Oppervlakkig doordraven

Meestal draven de meeste mensen van het ene punt naar het andere en praten alleen maar. Het blijft echter een oppervlakkig praten over zichzelf, hun gedachten en hun emoties. Ze komen onvoldoende tot zichzelf. Vaak bidden ze ook niet meer, want er is geen geloof meer dat YHWH (God) aanreikt tijdens het stil zijn en wanneer we de blik richten op het innerlijke leven.

Stil zijn, de blik naar binnen, de meeste mensen doen het onvoldoende. Laat staan dat ze positiviteitsresonantie (afstemming en verbondenheid) in het contact met de ander ervaren. Ze hebben geen wezenlijk gesprek meer met anderen. Het innerlijk vereenzaamt. In de eenzaamheid wordt piekeren, eenzaamheid, verzet en depressie hun lot.

Stoppen en contact maken met de felt sense

Hoe kun je mensen helpen een moment te stoppen en een Felt sense te laten vormen van wat ze net gezegd hebben? Contact maken met een felt sense is hetzelfde als tegen jezelf zeggen: “Ja, dat daar, dat wat zo verward is” – en het dan daar voelen.

Degene die bezig gaat met Feltsensing moet zwijgen, niet alleen met z’n stembanden, maar ook van binnen. Dan kan zo’n Felt sense zich vormen. Dat duurt gewoonlijk een minuut.

Sommige mensen praten altijd, hetzij hardop, hetzij in zichzelf. Pas wanneer zij hun aandacht verleggen en hardop zichzelf naar binnen begeleiden en zo hun aandacht laten gronden in hun lijf, dan ontstaat er een Felt sense. Die wordt gevoeld. Dan kan al die stress, al die beklemmingen en pijn wel een ‘Iets’ vormen dat dit allemaal in één voelt en gehoord kan worden. En het bijzondere dan is dat er altijd iets nieuws zich daarbij vormt, heel genadig en hoopvol! Ik heb eigenlijk nog nooit iemand akeliger uit z’n Feltsensing proces zien komen dan dat hij erin ging.

De opluchting die volgt

Zodra de Felt sense vorm krijgt en afgetast kan worden, dan komt er een opluchting. Het lijkt dat al die nare gevoelens  zich op één punt samentrekken, dáár en nergens anders. De rest van het lijf voelt zich opmerkelijk genoeg meteen vrijer. Mensen kunnen contact met de Felt sense maken. Ze kunnen dan nagaan door bij dit gevoel te zijn en het ‘af te tasten’ wat er inzit. Ze kunnen het van binnen en van buiten voelen.

Gebruik bij het luisteren naar een ander je lijf als klankbord

Mag ik je uitnodigen om echt naar iemand te gaan luisteren. Stop met praten. Luister naar wat de ander zegt en gebruik daarbij je lijf als klankbord. Je laat dus dat wat de ander zegt door je heen gaan. Laat je zo min mogelijk verleiden om iets te zeggen. Meestal wordt de ander dan stil. Hij merkt onbewust op dat je luistert en tegelijkertijd ook bij jezelf bent, gegrond met aandacht in je lijf. Dat is het moment dat er positiviteitsresonantie ontstaat in de hersenen. Dat is het moment voor de Felt sense om zich te vormen. Blijf de ander vriendelijk aankijken. Geef hem ook de suggestie om eens te kijken hoe dat alles wat hij heeft vertelt van binnen aanvoelt. Het wordt stiller, er wordt plotseling anders gesproken, meer zoekend naar woorden. De Felt sense is dan aanwezig als het ‘hoe moet ik dat nou zeggen gevoel.’ Wanneer jij dan èn luistert èn bij je aandacht van binnen blijft (je hoeft niet voor die ander te denken!) dan worden er nieuwe woorden gevormd vanuit nieuwe beelden, nieuwe ideeën en met authentieke emoties. Dan ben je een mens bij een ander mens. Daarin participeert de Ruach haKodesh (de Heilige Geest) ook. Daar wordt wijsheid geboren.

Ik daag je uit

Durf deze uitdaging aan te gaan. Het biedt zo veel nieuwe mogelijkheden! Laat je het me weten wat je bevindingen zijn? Mail gerust, reageer op deze blog.

Egbert Monsuur

egbert.monsuur@PositiveExperiencing.nl