Skip to main content

Het belangrijkste voor het samen Feltsensen is het diepe besef dat je er voor elkaar bent als levende, voelende, denkende en initiatiefrijke wezens. Je hoeft nog niet van alles over begeleidingsvaardigheden tijdens Feltsensing te weten. Als je je toewijdt om te luisteren dan leer je al doende. Als je luistert ben je een mens samen met ander mens; je wilt vanuit je hart de ander herkennen als een iemand met daarbinnen met z’n kostbare ziel: met al z’n mogelijkheden en unieke kenmerken, met de ontwakende schoonheid in al z’n kwetsbaarheden. En: durf jij jezelf ook zo te herkennen en te zien?’ 

De ander zien als ‘een levend wezen’

Wanneer je er ‘als een levend wezen’ voor de ander bent tijdens Feltsensing, aandachtig, benieuwd, respectvol en zonder voorwaarden, dan kan dat die persoon inspireren om zelf ook op zo’n manier bij een Iets daar vanbinnen te zijn. En de veiligheid die jij aan de ander tijdens Feltsensing biedt, kan ertoe bijdragen dat hij en het Iets zich ook veilig gaan voelen. De ander merkt dat er een zeker nabijheid is ontstaan wat ook een gedragen veiligheid met zich meebrengt om genoeg om met elkaar in contact te zijn. Degene die bezig gaat met z’n Feltsensing-proces moet erop kunnen vertrouwen dat jij afblijft van de inhoud van wat hij vertelt of laat merken. Je moet dus niet aankomen met oordelen, adviezen of eigen invullingen of bedoelingen, en ook achteraf niet op de inhoud van een sessie terugkomen. 

Luisteren naar de ander tijdens Feltsensing

Over de inhoud van een sessie hoeft je niets te weten; als de ander in z’n Feltsensing-modus is gekomen kan hij het hebben over dat Iets als ‘die kwestie’, of over ‘dat’. Het gaat immers niet om ‘de feiten’, maar om de manier waarop hij dat alles rond die kwestie met zich meedraagt. Het gaat er om dat jij luistert, dat je de woorden van de ander even tot je neemt, mee in je lijf het gebied van in en om je adem) het daar laat klinken en je inleeft. Daarna kun je datgene wat de ander heeft gezegd ‘teruggeven’. Als je luistert naar iemand die met Feltsensing bezig is dan volg je z’n proces, je neemt de ander als een indruk in je op en voelt bij jezelf na wat z’n woorden, beelden en emoties woorden daar doen. Je bent als het ware een klankkast, je bent aan het klankkasten (een nieuw woord: je laat z’n woorden in je lijf, in je klankkast weerklinken en voelt daar na wat het met je doet). Als je de ander teruggeeft wat hij tijdens Feltsensing zegt, krijgt dat jouw klank mee als je de essentie als door jou doorleefde woorden teruggeeft. Daarbij nodig je de ander uit om dat te checken met hoe hij dat in z’n lijf ervaart: “Misschien kan je hoe ik je dat teruggeef bij jezelf nog een keer nagaan. Klopt het zo?” Als reactie kan je dan horen: “het klopt”, of “het klopt niet”, of “het klopt niet helemaal…” Zo ontstaat er dubbele empathie voor datgene wat de ander zegt als deze met z’n Feltsensing-proces bezig is. Eigenlijk is dat de essentie van het aandachtig zijn voor de ander, als een levend wezen.

Het is stimulerend om Feltsensing samen te beoefenen

Als iemand in zijn eentje bezig gaat met Feltsensing, moet hij dat allemaal zelf doen. Vandaar dat het voor de meeste mensen makkelijker is om te (leren) Feltsensen met een iemand die luistert en klankbordt en de woorden of beelden en emoties teruggeeft. Alleen al wanneer je echt naar de ander luistert, komt hij haast altijd verder, zowel met iets waar hij enthousiast van wordt als met iets dat hem zwaar valt. 

Soms zijn er speciale begeleidingsvaardigheden nodig

Maar als dat klankborden niet voldoende is, bijvoorbeeld als zelfkritiek die ander dreigt te ondermijnen, als hij vastloopt in oude afweermechanismen of als hij op een andere manier niet verder komt, moet er meestal meer gebeuren dan alleen luisteren en klankborden. Dan zijn er meer begeleidingsvaardigheden nodig. In de PE-Community krijg je een mooie oefenruimte hiervoor. Wil je meedoen? Geef je dan hier op.

Eerst de kunst afkijken

Misschien wil je eerst in de plenaire ruimte kijken hoe ik een ander klankbord om de kunst een beetje af te kijken. Let er dan op of er een dubbel empathisch moment komt, waarbij je ziet dat degene in z’n Feltsensing-Proces een empathische houding tegenover zichzelf begint aan te nemen nadat hij z’n eigen woorden terugkrijgt van mij in het klankborden.

Leren Klankborden

Als je met zijn tweeën gaat oefenen, zeker als je wilt leren klankborden, dan is het een goed idee om veel met zijn tweeën te oefenen, waarbij je om de beurt gaat Feltsensen en gaat klankborden. Je kan ook aan de ander vragen om feedback over jouw klankborden. 

De trainingen over begeleiden

Nadat je de training hebt gedaan de basisvaardigheden van Feltsensing je eigen te maken (voor pastors is er een aparte training: Niveau 1 Basisvaardigheden) en ook de training persoonlijke verdieping (voor pastors Niveau 2 Persoonlijke verdieping) kan je meedoen met de training met de training Begeleidingsvaardigheden voor feltsensing (voor pastors Niveau 3 Basis begeleiding Feltsensing)

Doe mee met de PE-Community voor Feltsensing, iedere week op dinsdagavond 19.30 uur

Luisteren tijdens Feltsensing is je lijf aanwenden om de woorden van de ander door jouw innerlijke klankkast heen te laten gaan om ze daarna terug te geven aan hem.