Skip to main content

Ben je geïnteresseerd in Feltsensing? Of volg je een van de trainingen van PositiveExperiencing of heb je weleens een training in Feltsensing of Focusing gevolgd? Speciaal voor jou is er nu ook een oefenplek: de Open Groep voor Luisteren. Deze is iedere dinsdagavond om 19.30 uur via het Zoom video-platform.

Opgeven voor de Open Groep voor Luisteren

Je kan meedoen door een e-mail sturen. De kosten zijn €10 per keer. Nadat je je hier hebt opgegeven, krijg je op de maandagavond voorafgaand aan de bijeenkomst van de open groep voor Feltsensing een e-mail met een zoom-link op de dinsdagavond. Deze e-mail bevat ook een link naar een blog.

Voorbereiding

Wie meedoet krijgt een opbouw-schema, dat je met korte trefwoorden kan invullen, waarmee je je kan voorbereiden op Feltsensing. Dit schema wordt door de meeste deelnemers als erg helpend ervaren. Het schema zet voor je op een rijtje wat er beluisterd wil worden.

Het eerste gedeelte van de bijeenkomst

Elke bijeenkomst begint plenair met ‘Bodyfulness-oefening’ om contact te maken met je lijf en wat er van binnen om aandacht vraagt. daarbij helpt de vraag: “Hoe gaat het met mij; hoe gaat het echt met mij?” Als er een kant en klaar antwoord komt is dat meestal vanuit dat wat je al weet over jezelf. Maar waar we ons tijdens het luisteren op richten is de ‘felt sense’, een meer dan lijfelijk gevoel, een alomvattend vaag besef dat zich toont in de vorm van beelden, woorden, herinneringen en emoties. Na deze gezamenlijke oefening is er de gelegenheid om kort iets te delen over de ervaringen tijdens deze oefening.

Het vervolg van de bijeenkomst

Je kan kiezen uit twee mogelijkheden: Naar elkaar luisteren – in twee- of drietallen in een zogenaamde breakout room of bij een Felsensing-luistersessie aanwezig zijn in de main room. Dit gedeelte duurt 45 minuten

De breakout rooms

De breakout rooms van Zoom zijn voor deelnemers die ervaring hebben met Feltsensing (Focusing). Hier wordt in twee- of drietallen geoefend met het het luisteren naar en het begeleiden van de ander als deze bezig gaat met z’n felt sense. Ze helpen elkaar bij het verwoorden van het verrassende perspectief van de felt sense. Er ontstaat iets nieuws met betrekking tot een situatie en in dat nieuws gebeurt iets. Dit brengt je gevoelsmatig en gedragsmatig verder.
De eerste deelnemer begint hiermee. De tweede deelnemer luistert en neemt wat de eerste zegt mee naar zijn of haar hart (de eventueel derde persoon observeert). Zij of hij probeert vooral het proces vanuit stille aandacht te begeleiden en geeft zonder commentaar alleen terug wat hij of zij hoort. Na 25 minuten wordt er gewisseld van rol.

De main room

In de main room kunnen deelnemers meedoen die nog geen ervaring hebben of nog te weinig ervaring hebben met Feltsensing. Iemand uit de groep wordt uitgenodigd om begeleid te worden in zijn of haar Feltsensing. Dat gebeurt door iemand die ruimte ervaring heeft met luisteren en het begeleiden van feltsensing- processen. Meestal is dat degene die de Open Groep leidt. Zijn er meerdere deelnemers die begeleid willen worden, dan kijken we naar de mogelijkheden hiervoor. Aan het eind van een luisteren en Feltsensing-sessie is de gelegenheid voor de Feltsenser om iets te delen over z’n ervaringen. We kijken samen nog naar wat er gebeurde en waartoe de suggesties dienden die werden aangereikt. Dit is een zeer leerzame manier van kennismaken met Feltsensing.

De afronding van de bijeenkomst

Na 55 minuten brengt de groepsleider ieder weer terug naar de plenaire groep. We ronden af met de rondvraag: “Zeg iets of zeg niets.”