Skip to main content

.

Iedereen kent moeilijke momenten in het leven. Teleurstellende ervaringen, diepe kwetsuren en trauma’s. Eenmalige, of steeds terugkerende ervaringen. Dat heeft een effect op het leven. Je bent geraakt in je menszijn, in je levenskracht. Je kan een deel van je veerkracht zijn kwijtgeraakt. Zulke momenten van gebrek aan veerkracht zijn meestal tijdelijk maar misschien ook wel voor lange tijd. Je kan op die momenten verstrikt raken in je reageren vanuit je pijn, bewust of onbewust: Het depressieve gevoel van dat niets er meer toe doet kan toeslaan. Of paniekgevoelens overmeesteren je. Of er zijn woede-uitbarstingen. Of je reageert verkeerd op wat je voelt. Of je raakt verstrikt in allerlei negatieve en soms desastreuze relatiepatronen. Soms is er een zodanige verwarring in de persoonlijkheid dat het onmogelijk lijkt om weer de persoonlijke kracht terug te vinden. Je dreigt ten onder te gaan.

Veerkracht

Mensen die geleerd hebben om veerkracht te ontwikkelen in hun leven staan sterker in het leven! En wie veerkracht leert ontwikkelen weet hoe je weer de weg terug kan vinden in de verwarring van moeilijkheden en trauma. Wat is veerkracht en hoe kan je deze versterken en toepassen wanneer dit nodig is. Daar gaan deze challenges over!

Onderzoek naar veerkracht

Er is veel nagedacht over de menselijke veerkracht. Hoe kan je je tegenslag, soms zelfs heftige tegenslag verdragen, hoe kan je overwinnen en blijven doorgaan? Er is veel onderzoek naar veerkracht gedaan. Daaruit is gebleken dat veerkracht te leren is. Veerkracht is noodzakelijk om te herstellen van tegenslagen, kwetsuren en trauma.

Mogelijkheden en vaardigheden

In deze challenges reiken we vertrouwenwekkende mogelijkheden en vaardigheden aan die helpend zijn bij het ontwikkelen van meer veerkracht. Door deze vaardigheden je eigen te maken ben je beter bestand tegen de moeilijkheden, tegenslagen en trauma’s die op je pad kunnen komen. Je leert je kracht en mogelijkheden kennen waarmee je gestresste en verlammende reacties op akelige situaties kan voorkomen. Je krijgt ook inzicht in de werking van jouw brein. Ook jouw brein kan pijn verwerken en nieuw gedrag vormen dat zich laat kenschetsen door meer veerkracht en flexibiliteit. De vaardigheden en technieken zijn veilig en bruikbaar. Zelfs oude patronen die ontstaan zijn tijdens momenten van tegenslag, kwetsuren en trauma kunnen veranderen! Deze oude patronen zijn nu niet meer helpend, ze staan je eerder in de weg en kunnen je zelfs steeds verder in het moeras duwen. In de oefeningen leer je ook jezelf te zien als iemand die kan leren omgaan met het leven als het niet meezit, als je pijn hebt. Je wordt sterker en weet meer van je mogelijkheden gebruik te maken.

Wat je wordt aangereikt in de challenges

Het zijn vooral de psychologische oefeningen die je helpen om met meer veerkracht te reageren: ten eerste op wat er om je heen gebeurt, ten tweede op de stress die van buitenaf komt en ten derde op de negatieve boodschappen die bij je vanbinnen leven en jou beletten om zelfverzekerd te reageren op deze stress van buitenaf. De vaardigheden die je leert prikkelen de natuurlijke mogelijkheden van het brein om op de juiste manier te reageren. Er zijn volgens de wetenschap 6 verschillende intelligenties die aan de basis liggen van veerkracht: somatische intelligentie, emotionele intelligentie, relationele intelligentie in de omgang met jezelf, relationele intelligentie in de omgang met anderen, reflecterende intelligentie en spirituele intelligentie. Je kan de vaardigheden toepassen op ieder niveau van verstoring van je veerkracht, of het nou om een kleine teleurstelling gaat of als het gaat om serieuze zorgen en het ‘het is echt te veel’ dat veroorzaakt is door trauma. Door deze vaardigheden regelmatig te oefenen maak je nieuwe veerkracht eigen en wordt je krachtiger en wijzer. Je bevordert op de lange termijn je psychische gezondheid.

Acht challenges in 24 maanden

De verschillende challenges bouwen verder op elkaar, een proces dat gelijkenis vertoont met hoe je brein deze vaardigheden ontwikkelt. Ik raad je dus aan om met alle challenges mee te doen. Het is een investering voor je psychische draagkracht! Je leert hoe veerkracht zich ontwikkeld heeft in je leven (of jammergenoeg onvoldoende heeft ontwikkeld). Je kan door middel van de oefeningen die bij elke challenge passen je brein versterken met een meer flexibele respons om zo moeilijke situaties te verwerken en je veerkracht terug te vinden en te vernieuwen.

Challenge één:

Vaardigheden voor je Somatische Intelligentie. We gaan na hoe je ademtechnieken kan inzetten om meer de natuurlijke rust van jezelf te verkennen en te stimuleren. Ook staan we stil bij aanraking en hoe je ook je diepere gevoel, je gevoelsnotie kan ‘benaderen’ en ‘aanraken’. Bewegen ondersteunt ook je veerkracht. We gaan daarbij de beweging van binnenuit opmerken met aan de basis daarvan de gevoelsnotie. We prikkelen ons voorstellingsvermogen om ons te confronteren met de moeilijke momenten in onze ziel en hun uitwerking in onze geestelijke gesteldheid en ons gedrag. Ook doen we een oefening om jouw positie in je sociale omgeving duidelijk te maken.

Vervolg challenges

Challenge twee gaat over Emotionele intelligentie. Challenge drie gaat over de Relationele intelligentie binnen in jezelf. Challenge vier behandelt Relationele intelligentie naar anderen toe. Challenge vijf gaat over Reflecterende Intelligentie, Challenge zes gaat over Spirituele Intelligentie, over je directe vermogen om God te ervaren en Zijn Waarheid te herkennen als richtinggevend voor je leven. Speciale aandacht is er voor de mogelijkheid om verder te gaan dan het definieerbare, waarneembare of aantoonbare. De metaforen raken het oneindige door het gebruik van symboliek en creëren een soort spirituele camera die mentale beelden creëert van het nu nog onbeschrijflijke.

Hierna zijn er nog twee meer samenvattende challenges om de puntjes op de i te zetten: Challenge zeven gaat over het volledig toepassen van veerkracht op alle situaties van het leven. Challenge acht gaat over hoe je jouw brein kan onderhouden en een levensstijl kan vinden die veerkracht verder traint.

Praktisch:

Je krijgt op de vrijdag voorafgaand aan de challenge-week een bericht via e-mail dat je in de online leeromgeving van deze site (Learning Management System – afgekort LMS) toegang hebt tot meerdere korte video’s waarin de theorie achter de te leren vaardigheden toegelicht worden. Het is wenselijk deze video’s te bekijken, ze bevatten vooral achtergrond informatie.

Challenge één 

Op maandagavond 31 januari 2022 om 19.30 uur is de eerste bijeenkomst van Challenge één ‘Somatische Intelligentie’ via Zoom waarin we twee oefeningen doen en evalueren. We eindigen iedere bijeenkomt om 21.00 uur.

Op donderdagavond 3 februari 2022 om 19.30 uur is de tweede bijeenkomst en oefenen we weer met vaardigheden en evalueren deze.

Op maandagavond 7 februari 2021 om 19.30 uur is dan de afsluitende bijeenkomst waar nogmaals geoefend wordt en je tips krijgt om gericht en gedisciplineerd verder te blijven oefenen.

Ieder die zich opgeeft krijgt in de week van de challenge of in de week na de challenge ook de gelegenheid om onder mijn begeleiding bezig te gaan met een Feltsensingproces.

Challenge twee 

Op maandagavond 7 maart 2022 om 19.30 uur is de eerste bijeenkomst van Challenge twee ‘Emotionele Intelligentie’ via Zoom waarin we twee oefeningen doen en evalueren. We eindigen iedere bijeenkomt om 21.00 uur. dinsdag 6 juli, vrijdag 9 juli en dinsdag 13 juli

Op donderdagavond 10 maart om 19.30 uur is de tweede bijeenkomst en oefenen we weer met vaardigheden en evalueren deze.

Op maandagvond 14 maart om 19.30 uur is dan de afsluitende bijeenkomst waar nogmaals geoefend wordt en je tips krijgt om gericht en gedisciplineerd verder te blijven oefenen.

Ieder die zich opgeeft krijgt in de week van de challenge of in de week na de challenge ook de gelegenheid om onder mijn begeleiding bezig te gaan met een Feltsensingproces.

Kosten en opgave

De investering die ik van je vraag voor deze challenges zijn €60,00 (inclusief BTW) en ik vraag €5,99 extra voor eventuele deelnemers die deze challenge vanwege financiële redenen niet kunnen betalen maar wel graag willen meedoen. Besef dat de prijs een koopje is!

Je kan je opgeven in de webshop.

Hoe en wanneer

Voorlopig zullen de challenges vanwege corona uitsluitend per Zoom zijn te volgen. In de toekomst hoop ik ook dat een van de bijeenkomsten op locatie zal zijn.