Skip to main content

 

Veel mensen worstelen met de inhoud en vorm van hun geloven. In mijn eigen zoektocht naar wat geloven inhoudt en welke manier daar bij mij past, ben ik de vaardigheden van ‘Focusing op de felt sense’ gaan toepassen in mijn gebed en bij het opmerken van wat YHWH (God) mij duidelijk wil maken. Hierdoor werd ik mij veel meer bewust van de aanwezigheid en het spreken van YHWH. Ik deed in Gods woord enkele wezenlijke ontdekkingen over heiligheid en de gehechte wijze waarop YHWH ons wil helpen in het leven, ook wanneer het moeilijk gaat. Het is het verlangen van YHWH dat zijn heiligheid door ons heengaat, niet alleen voor onszelf maar ook voor onze omgeving.

Samen oefenen

Prayerfulness is de toepassing van ‘Focusing op de felt sense’ in het gebed. Prayerfulness gaat er vanuit dat YHWH (God) de Tora, zijn Woord in ons hart heeft geschreven; het lijf is een tempel van Hem waar Hij constant aanwezig is. Prayerfulness is een uitdagende en eigentijdse aanvulling voor het geloven in YHWH waarbij oefeningen worden aangewend. Verinnerlijking staat hierbij centraal. Het sluit aan bij het verlangen van de hedendaagse gelovigen én het verlangen van YHWH zelf om te komen tot diepgaande wederkerige interactie. Prayerfulness kan je alleen doen maar ook in de groep of samen met een Prayerfulnessmaatje. Hoe bijzonder zou het zijn dat wezenlijke ontmoetingen binnen geloofsgemeenschappen georganiseerd en gestimuleerd zouden worden? Prayerfulness stimuleert het geloofsleven en verdiept de gemeenschapsband. Prayerfulness helpt ons om constant beseffen dat YHWH bij ons is. Prayerfulness helpt ons om uitdrukking te geven aan zijn gebod om heilig te zijn.

Spirituele en sociale functie

PositiveExperiencing wil graag geloofsgemeenschappen helpen om hun dagelijkse sociale functie van ontmoeting meer en betere inhoud te geven. Geloofsgemeenschappen kunnen hun vitaliteit en hun profetische en priesterlijke taak aan de wereld tonen door naar elkaar en YHWH (God) te luisteren met de vaardigheden van Prayerfulness en hierdoor authentieke heiligheid te tonen aan de omgeving. Op deze manier kunnen de liefde, confrontatie en positieve geloofservaringen gestalte krijgen zoals Yeshua haMasjiach (Jezus Christus) die heeft bedoeld. 

De vaardigheden van Focusing en meditatie geïntegreerd tot Prayerfulness

In Prayerfulness is de felt sense is een direct referentiepunt voor je geloof en relatie met God. De felt sense is een ontluikend lijfelijk gevoel waarin de scheppende kracht van YHWH tastbaar wordt. Door de bijbel te lezen, met name de Tora, kun je deze felt sense opmerken. Daardoor worden betekenissen ook eigen doorvoelde betekenissen. In de Tora staan veel te ontdekken schatten over God. De verleiding is dat je over het woord van YHWH spreekt zonder deze woorden mee naar binnen te nemen om ze te doorleven. Prayerfulness laat de woorden van de Tora resoneren met de felt sense van onze innerlijke Tora, die door YHWH in ons hart geschreven is al voor onze geboorte (Psalm 139). Zodoende prikkelt de Tora ons om geloof en vertrouwen eigen te maken. Dan kan je zijn zoals Yeshua haMasjiach in de jouw profetische en priesterlijke bediening.

Versterking van intenties en eerlijke confrontatie met YHWH en jezelf

Iedere keer gaat het bij Prayerfulness om de intentie om ons innerlijk te laten reinigen en om ons over te geven aan YHWH (God) en om als Jezus de Messias te worden. Hierbij passen de aandachtsoefeningen van Prayerfulness. Het gaat om de telkens opnieuw doorleefde intentie. Het gaat er om YHWH te herkennen en te leren kennen. Prayerfulness stelt ons ook in een positie van het radicaal toestaan van al onze verschillende innerlijke delen; ook die delen in de persoonlijkheid die de noodzakelijke weerstand bieden tegen het zuiveren en tegen heiligheid. Het gebruik van aandacht heeft als doel om met al ons dualisme (onze tegenstrijdigheden) in een alles overstijgende interactie met YHWH te komen, waarin Hij nieuwe perspectieven in ons wil creëren en ons zijn liefde wil laten ervaren.

Gratis kennismaken met Prayerfulness?

Iedereen kan de vaardigheden van Prayerfulness en Focusing leren toe te passen voor zichzelf en zijn leefomgeving. In een gratis Zoom-ontmoeting van 45 minuten kan je met deze vaardigheden kennis maken. Dan begeleid ik je in een Prayerfulness-sessie. Wil je dat? Stuur een e-mail aan info@positiveexperiencing.nl. Natuurlijk zal ik je na de Prayerfulness-sessie ook iets vertellen over het volgen van een training.

De opzet van de training

Er zijn 5 live-bijeenkomsten van drie uur. Daarin wordt vooral geoefend met de vaardigheden. We starten met een Bodyfulnessoefening om optimaal met je aandacht bij je innerlijke beleving te komen. Daarnaast vertelt iedereen iets over de van te voren bestudeerde midrash uit de Torah die deze bijeenkomst wil inspireren. Ook zijn er meerdere Prayerfulness-sessies die door de trainer begeleid worden en na afloop worden geëvalueerd op de vaardigheden van Prayerfulness. Buiten de training zijn er in het Learning Management System van PositiveExperiencing korte video’s beschikbaar de theorie. Tussen de live-bijeenkomsten zijn er ook via Zoom vraag en antwoord sessies. Je wordt persoonlijk begeleid in het oefenen.

Datum, kosten en trainers

De eerste bijeenkomst van de training is op vrijdag 2 september om 17.00 uur tot 20.00 uur. De kosten zijn €400 inclusief een reader, toegang tot het LMS van PositiveExperiencing en de Q&A sessies via Zoom. Je moet je voor 1 augustus 2022 opgegeven hebben. De training wordt geleid door Egbert Monsuur en Peter Nissen. Egbert is Focusingtrainer en Peter is voorganger van de Messiaanse gemeenschap Beit Emoenah.