.

Veel mensen worstelen met de inhoud en vorm van hun geloven. In mijn zoektocht naar wat geloven inhoudt en welke manier daarbij bij mij past, ben ik de vaardigheden van Feltsensing gaan toepassen in mijn gebed en mijn gevoelde besef van de aanwezigheid en het spreken van God. Daarnaast deed ik in Gods woord, in de basis in de eerste 5 bijbelboeken, enkele wezenlijke ontdekkingen over de gehechte en heilige wijze waarop God ons wil helpen in het leven, ook wanneer het moeilijk gaat.

Prayerfulness, Feltsensing, Torah in je hart, samen beoefenen

Prayerfulness is de toepassing van Feltsensing in het gebed. Prayerfulness gaat er vanuit dat de Tora, zijn Woord in ons hart is geschreven en dat het lijf een tempel is van God waar Hij constant aanwezig is. Het is een uitdagende en eigentijdse manier van geloven waarbij oefeningen worden aangewend. Het sluit aan bij de hedendaagse mens én het verlangen van God zelf om te komen tot wederkerige interactie. Prayerfulness kan je alleen doen maar oom samen met een gebedsmaatje. Hoe bijzonder zou het zijn dat dit binnen kerken georganiseerd en gestimuleerd zou worden? Het geloofsleven verdiept zich en de gemeenschapsband. Prayerfulness is het constante besef dat God bij je is.

Met elkaar verbinden door liefdevol en open contact

PositiveExperiencing wil graag gemeenschappen en kerken helpen om hun dagelijkse sociale functie van ontmoeting meer en betere inhoud te geven. Kerken en gemeenschappen kunnen hun vitaliteit en hun profetie aan de wereld tonen door naar elkaar luisteren met de vaardigheden van Feltsensing en samen inhoud te geven aan hun geloof met de vaardigheden van Prayerfulness. Op deze manier kunnen de liefde, confrontatie en positieve ervaringen gestalte krijgen zoals Yeshua haMasjiach (Jezus Christus) die bedoelt.

Gratis kennismaken met Prayerfulness?

De vaardigheden van Prayerfulness en Feltsensing zijn op ieder persoonlijk toe te passen. Ik nodig je ertoe uit om in een Zoom-ontmoeting hiermee kennis te maken. Dan begeleid ik je in een Prayerfulness-sessie. Wil je dat? Stuur een e-mail aan info@positiveexperiencing.nl.

De vaardigheden van Feltsensing en meditatie geïntegreerd tot Prayerfulness

Prayerfulness past de vaardigheden van Feltsensing toe in gebed. De felt sense is hierbij een direct referentiepunt voor je geloof en relatie met God. Daarnaast reikt Prayerfulness ook eigen vaardigheden aan. Deze worden ook belicht vanuit hun betekenissen de Tora. In de Tora staan veel geheimen over God. We lezen er heel gemakkelijk overeen. Prayerfulness laat de woorden in de Tora resoneren met onze innerlijke Tora, zoals die door God al voor onze geboorte in ons hart is geschreven. De geschapen woorden van de Tora willen ons prikkelen om geloof en vertrouwen eigen te maken, zodat we ons ten volle gaan identificeren met Jezus de Messias.

Versterking van intenties en eerlijke confrontatie met de Eeuwige en jezelf

Iedere keer gaat het bij Prayerfulness om de intentie om ons innerlijk te laten reinigen en om ons over te geven aan de Eeuwige en om als Jezus de Messias te worden. Hierbij passen de Prayerfulness vaardigheden en aandachtoefeningen. Het gaat niet alleen zoals bij Boeddhistische Mindfulness om aandacht, het gaat om een telkens opnieuw doorleefde intentie. Het gaat om God te kennen en de confrontatie met onszelf met al onze verschillende delen; ook die delen in de persoonlijkheid die de noodzakelijke weerstand bieden tegen het zuiveren en tegen overgave. Het gebruik van aandacht heeft als doel om in een alles overstijgende interactie met God te komen, waarin Hij nieuwe perspectieven in ons wil creëren en ons zijn liefde wil laten ervaren.

De opzet van de training

Er zijn 4 live-bijeenkomsten van twee en een half uur. Daarin wordt vooral geoefend met de vaardigheden. Er zijn korte evergreen-video’s voor de theorie en tussen de live-bijeenkomsten zijn er ook 3 Q&A sessies van 45 minuten. Je wordt ook begeleid in het oefenen in je thuissituatie.

Training

Deze training is onderdeel (niveau 3) van de trainingen ‘Feltsensing in pastoraat’. Voor degene die de reguliere trainingen Feltsensing volgen kan deze training na deel 2 gevolgd worden.