Feltsensing (MindfulFocusing)

 249,00

Beschrijving

Méér dan lijfelijk gevoel

De felt sense, in het Nederlands ook wel gevoelsnotie of gevoelsbesef genoemd, is een meer dan lijfelijk gevoel. En het gaat dieper dan intuïtie. Het wil je op positieve wijze iets precies duidelijk maken. Het helpt je bij innerlijke blokkades zoals negatieve zelfkritiek, het schept nieuwe mogelijkheden als je je ‘leeg voelt vanbinnen’. Angsten, depri-gevoelens en woede worden anders benadert, wat deze gevoelens uit het isolement haalt en verwerking mogelijk maakt. Deze gevoelens kunnen zelfs positief aangewend worden, zonder in paniek, woede of depressie terecht te komen. Feltsensing is (ook) op het positieve gericht en dringt daarmee door tot in moeilijke en akelige gevoelens. Dat geeft opluchting die heel je lijf verandert. Je lijfgevoel lucht op. Je psychische gevoel voelt zich veilig, opgemerkt en gehoord. Je spirituele gevoel staat meer open voor je situatie en voor de relatie met de Bestaansveroorzaker (God). Een speciale vorm van Feltsensing waarin de Bestaansveroorzaker centraal staat is Prayerfulness. Hierover publiceer ik binnenkort meer.

Toegang tot een diep en wijs besef van het leven

Wanneer mensen de vaardigheden van Feltsensing leren en toepassen, hebben ze toegang tot een diep en wijs besef. De vaardigheden kan je op een nuchtere en fijngevoelige manier aanwenden. Feltsensing leert je de diepte te gebruiken van echt contact, met jezelf en ook met anderen. Samen oefenen met de vaardigheden van Feltsensing geeft een wezenlijke verbondenheid. Mindfulness is populair. Maar tegen de beoefenaars van Mindfulness zou ik willen zeggen: Feltsensing werkt beter en gaat dieper! Feltsensing tapt uit een ander vaatje: de filosofie van het impliciete.  Feltsensing is wetenschappelijk verantwoord, het werkt! Ik wil je uitdagen dit zelf te ontdekken. Leer de vaardigheden en ga (eventeel samen met anderen) ze beoefenen en eigen maken! Je kan ook deelnemen aan de B-comeCommunity die iedere dinsdagavond om 19.30 uur samenkomt. Meer hierover vind je in mijn blogs.