Open groep Prayerfulness Nieuw Sion

Categorie:

Beschrijving

Bij Prayerfulness gaat het om de intieme relatie met God. Veel mensen worstelen hiermee. Prayerfulness brengt de aandacht naar je innerlijke ruimte en naar je betekenisvol lijfelijk besef over jezelf, je omgeving en God. Je wordt opmerkzaam voor wat er daarover vanbinnen ontluikt. Wat wil ‘het’ je duidelijk maken? Dit is de plek waar ook God tot je spreekt.

Prayerfulness is het binnen de context van Tora stil komen staan bij wat je over jezelf beseft. Tora, de 5 Bijbelboeken van Mozes, biedt in leefregels en verhalen een veilige, dragende en richting-wijzende grondhouding voor het ervaren van spiritualiteit. Het stimuleert de directe relatie met YHWH, de God van Israël en gelovigen uit de volken. Focusing helpt hierbij om alle gedachten en gevoelens radicaal te accepteren en te luisteren naar wat de zich daarbij vormende lijfelijke gevoelsnotie jou op zielsniveau duidelijk wil maken.

Wat doen we tijdens de opengroep voor Prayerfulness en Focusing?

We beginnen iedere keer met een lichaamsgerichte oefening om te landen bij de diepere ervaring van onszelf. We delen na de oefening kort de ervaringen met elkaar.

Vervolgens laten we ons aan de hand van een gedeelte uit de Tora (wat roep het op, maar wat staat er echt?) uitdagen om onze eigen beeldvorming rond God en identiteit als mens te ontwikkelen en open te staan voor wat God heeft gedaan, doet en zal doen. Thema’s zullen bijvoorbeeld zijn: Wie ben je als mens? Hoe zijn YHWH en jij samen overeen gekomen om je tot mens hier op aarde te laten zijn (Genesis 1 vers 26)? Hoe wil je vanuit de eeuwigheid gezien betekenisvol leven en omgaan met jezelf, met je problemen, maar ook met mooie momenten.

In een groepsoefening krijgt iedere deelnemer de ruimte om zijn of haar eigen directe referentiepunt te laten ontluiken van het betekenisvolle besef over wie we zijn in relatie tot YHWH, anderen en onze omgeving. Wat wil er duidelijk worden van binnenuit? Ook deze oefening evalueren wij gezamenlijk.

In het tweede gedeelte van de bijeenkomst krijgen de deelnemers de gelegenheid in twee- of drietallen de vaardigheden van Prayerfulness en Focusing met elkaar te oefenen. Het is ook mogelijk aanwezig te zijn bij een Prayerfulness- en Focusingsessie van een deelnemer die begeleid wordt door de leider van de opengroep.

Wie meedoet krijgt voor iedere bijeenkomst van de opengroep per mail een voorbereidingspaper toegestuurd.

De leiding van de open groep ligt in handen van Egbert Monsuur, internationaal erkend Focusingtrainer met ondersteuning van en rabbijn Peter Nissen waar het inhoudelijk gaat over Tora.

De kosten voor het bijwonen van de opengroep zijn € 10 per bijeenkomst. De eerste bijeenkomst is op zondag xx januari 14.30 uur tot 17.00 uur.