Skip to main content

 

Feltsensing in pastoraat

Gelovigen die Feltsensing beoefenen

Ik ben iedere keer blij verrast als ik zie dat gelovigen die de vaardigheden van Feltsensing kennen, deze ook aanwenden om dicht bij God leven. Ze bidden meer authentiek, vanuit datgene wat er op dat moment in hen gebeurt. En ze bidden met meer emoenag (geloof, liefde en vertrouwen). Dat doen ze echter zonder te pretenderen dat ze alles weten over God. Wat ze wel aangeven is dat ze in geestelijk opzicht groeien. Ze merken meer op wat er in hen leeft, ze staan open voor wat er naar boven komt drijven in hun ziel en weten dit te verwoorden en dit te gebruiken als richting in hun leven in hun situatie. 

Een gevoel in je lijf dat je kan aftasten

YHWH helpt bij de moeilijkheden en de strijd van het leven. Je kunt door gelovig stil te staan een gevoel zien ontstaan dat je met aandacht kan aftasten. Gelovigen kunnen aan dat ‘af te tasten gevoel’ direct refereren en daarbij nagaan wat er aandacht wil en verder wil komen qua creativiteit, veerkracht en doe-kracht. Daarbij kan ook het woord van YHWH impliciet en expliciet (als het gelezen wordt) deel worden van zo’n ‘af te tasten gevoel’. De Torah toont zich dan alomvattend en veelzeggend. Er komt op deze manier een vorm van interactie die de mens beïnvloed, maar die ook de Ruach haKodesh (de Geest die heilig maakt) beïnvloedt. Samen kom je dan verder. Dat af te tasten gevoel noemen we de felt sense.

De felt sense en onderlinge liefde en betrokkenheid

Feltsensing en Prayerfulness scheppen onder gelovigen steeds weer hernieuwde relationele intimiteit. Deze intimiteit overstijgt de strijd om het gelijk met een diepe verwondering en een groeiend respect voor elkaars beleving. Er wordt leiding ervaren en de Waarheid wordt gevonden.

Vrede vanbinnen, geloofskracht en verandering

Het ervaren van de (her)scheppende kracht is een spirituele weg die ook bij God-die-Mens-is-geworden zichtbaar is. Ik wil gelovigen aanmoedigen om dat bij Yeshua haMasjiach te ontdekken. Het gaat hier om een manier van lijfelijk voelen dat méér is dat fysiologisch voelen. Het gaat om dat af te tasten gevoel, de felt sense. Als je bij de felt sense komt en daarbij ook de Ruach haKodesh uitnodigt vind je vrede met YHWH, jezelf. Dan vind je emoenah: geloofs- en liefdeskracht die je leven richting geeft en zich laat vertalen in innerlijke verandering en uiterlijk ander gedrag.

Wat je in de trainingen leert over Feltsensing

1.     De praktische vaardigheden van Feltsensing, die stap-voor-stap ieder probleem, iedere vastgelopen situatie gevoelsmatig helpt te benaderen en te verdragen. Dat helpt om ruimte te maken voor de vorming van de felt sense, het af te tasten gevoel in je lijf dat creativiteit, verassende inzichten, opluchting en nieuwe actiestappen met zich meebrengt. Je leert in de psychische en spirituele begeleiding deze vaardigheden ook aan pastoranten voor te leggen.

2.     Begeleidingsvaardigheden om pastoranten te helpen in het stil staan bij zichzelf en daarbij een felt sense te laten vormen. Feltsensing tilt mensen uit hun onmacht, in hun ziel worden ze verrast! Een felt sense laat zien dat het echt anders zit dan dat ze aanvankelijk dachten. God is de Altijd Aanwezige! De pastoranten komen in contact komen met de potentiële innerlijke ruimte in hun lijf, die ook nog eens de innerlijke woonplaats is van de Ruach haKodesh. Er ontstaat iets hen dat zich wil openen. Er ontstaan daarvanuit nieuwe mogelijkheden en perspectieven. Gelovigen ontdekken hierbij ook weer wat leven door de Geest betekent. Dat komt tot uiting in hun gebed, waarbij Feltsensing ook Prayerfulness wordt. Verandering voltrekken zich ook in neuropsychologisch opzicht. Er wordt opluchting ervaren, het lijf ontspant zich. Er is iets onder woorden gebracht.

3.     Een toegepaste vorm van taalgebruik die het mogelijk maakt om wezenlijke steun te geven aan zowel jouw pastoranten als ook aan jezelf – zonder druk uit te oefenen of te overtuigen (zonder weerstanden op te roepen en daarin vast te lopen).

4.     Een gevoel bij jezelf te ontwikkelen van groeiend zelfvertrouwen en rust, wat je kunt gebruiken bij wat je pastoranten inbrengen in het gesprek. En tegelijkertijd ben je in staat om hen te begeleiden om op te merken hoe iets in hun leeft en hoe ze dat op de juiste manier kunnen benaderen en hoe ze daarnaar kunnen luisteren.

5.     Prayerfulness bestaat uit aanvullende vaardigheden op Feltsensing. We staan stil bij een aantal bijbelgedeelten en ontlenen daar fenomenologisch oefeningen en vaardigheden aan.

Locatie, kosten, blended learning

De trainingen worden gegeven in Diepenveen (tussen Raalte en Deventer) in klooster Nieuw Sion (Voormailg Abdij Sion). Ieder deel van de training bestaat uit vier wekelijkse bijeenkomsten van 4 uur (daar is een pauze bij in begrepen). En op de online leeromgeving van PositiveExperiencing vind je video’s en de achtergrondartikelen. De kosten van ieder deel zijn €275. Tussen de bijeenkomsten is het mogelijk onder begeleiding van de cursusleider een focussessie te plannen. Na twee maanden start de volgende training. In deel 2 van de cursus kiezen we ook een mededeelnemer om samen in de thuissituaties te oefenen. Bij voldoende deelnemers start er een nieuwe cursus Feltsensing deel 1. Informatie over een nieuwe startdatum kan je krijgen door een e-mail te schrijven aan info@PositiveExperiencing.nl.

Meer informatie? 

Lees verder op de subpagina’s.