Training 4: Begeleidingsvaardigheden van Feltsensing binnen het pastoraat

In een pastoraal gesprek zijn Feltsensing-momenten van grote waarde. Zulke momenten zijn er waarin de pastorant dicht bij zijn gevoel komt en een felt sense daarbij op te merken is. Het pastorale gesprek en de pastorale relatie verdiepen zich. Een pastor kan de suggestie geven aan de pastorant om  naar zijn of haar gevoel te kijken en daarbij ook instructies geven. In deze training gaat het om het vinden van zulke Feltsensing momenten en het gebruiken van de invalshoeken. Daarbij hoef je als pastor geen ‘technische’ woorden als Feltsensing of felt sense te gebruiken, maar weet je op natuurlijke, speelse en professionele wijze te werk te gaan. Kortom: hoe start je zo’n gesprek waar een felt sense zich aandient en hoe begeleid je zo’n Feltsensingproces?

Vaardigheden ontwikkelen

Het is leuk en inspirerend om vaardigheden te ontwikkelen om een pastorant te begeleiden in Feltsensing. In deze staat het begeleiden centraal van een normaal verlopend Feltsensingproces, zonder al te grote blokkades. Je gaat met het begeleiden in deze training oefenen met een Feltsensingpartner. De enquiry in de groep daarna gaat vooral om de nieuw geleerde vaardigheden.
 
Gedegen aanpak

Begeleiden vraagt om een gedegen aanpak. Door goed met aandacht te zijn bij wat je bij jezelf ervaart tijdens het luisteren en begeleiden leg je de basis voor een authentieke basis van begeleiden. Door je als pastor open te stellen voor de Altijd Aanwezige ontstaat er een interactie waarbij ook de geloofsbeleving een plek krijgt. Daarbij ontstaat de essentiële grondhouding van vrede en radicale acceptatie van alles wat er zich aandient, waardoor er genade, hoop en liefde mee kan gaan spelen in het Feltsensingproces. Inzicht in hoe Feltsensingprocessen kunnen verlopen geven je een goede structuur voor het begeleiden. Uit deze aspecten van Feltsensing ontstaan goede begeleidingssuggesties binnen een sfeer van integriteit. Feltsensing wordt dan een gedragen proces dat zijn inwerking op zowel het psychische als het spirituele leven van de pastorant.

Authentiek begeleiden

Je gaat als pastor authentiek te werk als je begeleidingsvaardigheden worden ondersteund door steeds ook in je eigen beleving te schouwen en op een rustige manier de toon en de snelheid van je stem te gebruiken om de ervaring te ondersteunen van degene die bezig is met zijn of haar Feltsensingproces. Je beseft dat Altijd Aanwezige door je heen werkt. Dat geeft de ruimte en de gelegenheid je op deze manier te laten leiden door het innerlijke proces van degene jij begeleidt. Ook in de ontmoeting met de pastorant werkt de Bestaansveroorzaker! Er is geen sturing of advisering nodig. Je vertrouwt de ander in zijn of haar Feltsensingproces, je vertrouwt het proces.

Radicale acceptatie tijdens het begeleiden

We gaan vanuit de Bijbel na wat de grondhouding van radicale acceptatie tijden het begeleiden inhoudt. Wat heeft het te maken met vrede, genade, hoop en liefde (Romeinen 5)? We oefenen met deze grondhouding! En je leert staat ook stil bij wat er in jezelf naar boven komt terwijl de ander bezig is met zijn of haar Feltsensingproces. Je wend dit alleen aan ten behoeve van het Feltsensingproces van de pastorant en om radicale acceptatie te ondersteunen alles wat er komt bij hem of haar.

Gebed vooraf

Als Pastor ben je in de gelegenheid om de pastorant voor te stellen om eerst samen te bidden met als reden om de Altijd Aanwezige uit te nodigen om ook in de interactie van het pastorale gesprek aanwezig te zijn. Je kan de pastorant vragen om te bidden, je kan ook samen met de pastorant bidden en daarbij de zegen van de aanwezigheid van de Bestaansveroorzaker uitspreken. Gebed mag natuurlijk nooit opgedrongen worden.

Hoe Feltsensing hoofd en hart verbindt

Een pastorale begeleiding in Feltsensing en Prayerfulness begint met vriendelijke instructies ten behoeve van het proces. Je nodigt je pastorant met ‘normale’ taal uit om stil te komen staan bij wat er vanbinnen leeft en om aandacht vraagt omtrent het gespreksonderwerp en de ontmoeting met jou als pastor. Meestal geef je het voorbeeld hoe jij als pastor de aandacht naar binnen brengt, in je lijf. Daarmee help je de pastorant dan om hetzelfde te doen en zijn of haar aandacht daar te laten gronden. Op deze manier verbind je het ‘hoofdkantoor’ en ‘kerncentrale van het hart’ met elkaar.

Helpen bij het benaderen van de felt sense

Er is speciale aandacht om de pastorant te laten zijn bij wat er zich aandient qua gevoel en gedachten en het daarbij vormen van een felt sense. Je helpt de Feltsenser om de felt sense te benaderen, om storende stemmetjes te onderkennen, om hem of haar bij de felt sense te laten zijn, zonder hiermee samen te vallen. Op die manier vervalt de pastorant niet in een partieel proces, maar geholpen wordt om alle kanten in het proces te onderscheiden.

Suggesties aanreiken om de felt sense te verwoorden

De felt sense kan ondersteund worden door suggesties aan te reiken die helpen om beelden en woorden te vinden bij dit voor-woordelijke gevoel. Ook de emotionele kant hiervan is belangrijk en verdient erkenning en ondersteuning.
Je helpt de pastorant om de innerlijke deur te openen en stap voor stap onder woorden te brengen wat de felt sense duidelijk wil maken. Je kan in Prayerfulness ook de suggestie geven om dit aan God voor te leggen. Je begeleidt pastorant ook om de omschrijvingen met de felt sense te laten resoneren en om benieuwd te zijn naar wat er verder wil komen en verder wil brengen, ook in bijvoorbeeld akelige gevoelens of moeilijke situaties.
Eventueel kan een Prayerfulnessproces beëindigd worden met een dankgebed.

Kortom

Je leert om goed en objectief gevoelig te zijn bij jezelf en bij de pastorant. De grondhoudingen van aandacht hebben voor wat er zich wil aandienen, radicale acceptatie en benieuwd zijn steunen je in je begeleiding.
Je leert in Prayerfulness om gevoelig te zijn voor de aanwezigheid van God in dit proces.
Je leert meerdere invalshoeken om de Feltsenser te brengen bij het diepere van zijn of haar ziel en zo ook een innerlijke verbinding te stimuleren.
Je leert bij het begeleiden van de pastorant specifieke en krachtige instructies aan te reiken, die hem of haar te stimuleren in een houding van aandachtig opmerken, benaderen en bij de felt sense te zijn met radicale acceptatie.
Je leert in het begeleiden om dat wat er zich positief vormt door de felt sense en wat de pastorant verder brengt in zijn proces scherp te krijgen en te laten landen in hem of haar.

Vorm van de training

Voor deze training gebruikt PositiveExperiencing blended learning. Dat houdt in dat tijdens de live sessies met elkaar wordt geoefend en geëvalueerd. In de tijd tussen de live-sessies kan natuurlijk het geleerde al in praktijk gebracht worden. De theorie wordt doormiddel van evergreen-webinars aangereikt en er zijn Q&A sessies via Zoom. Ook worden er Feltsensing partnerschappen met medetrainees gestart, zodat er ook buiten de sessies geoefend en geëvalueerd kan worden. Tijdens deze training word je ook aangeraden deelnemer te zijn aan de open groep voor Feltsensing en Prayerfulness die iedere dinsdag via het videoplatform Zoom bij elkaar komt.
 
Opgave
Deze training is toegankelijk voor wie de basistraining Feltsensing voor jezelf en de training Persoonlijke verdieping hebben gedaan. Bij voldoende deelname wordt deze een training gestart. Op de website zal worden aangegeven hoeveel deelnemers er zich hebben opgegeven en of er wel of niet een wachtlijst is. Op dit moment hebben er zich nog geen deelnemers opgegeven.