Niveau 1: Feltsensing ontdekken voor mezelf

In deze training leer je onder vakkundige begeleiding zelf de vaardigheden van Feltsensing toe te passen. Er zijn groepsoefeningen, theorie, Feltsensing-sessies en evaluaties.

Psychisch en geestelijk gezond

Wie zich op het terrein van pastoraat begeeft heeft de verantwoordelijkheid om zo veel mogelijk psychische en spiritueel gezond te zijn. Je psychische en geestelijke gezondheid heeft veel baat bij Feltsensing. De zogenaamde cognitieve stijl wordt door Feltsensing verbeterd en versterkt. Met andere woorden: je gaat door de vaardigheden van Feltsensing toe te passen beter om met je denkwereld, je gevoelswereld en je krijgt een ontspannen controle over je gedrag. Er zijn vele invalshoeken om Feltsensing toe te passen. Soms merk je dat er iets is of dat er iets niet klopt in je gedrag, maar je kan er nog niet helemaal de vinger op leggen. De vaardigheden van Feltsensing helpen je daarbij om vanuit een vriendelijke, niet oordelende en benieuwde houding datgene in je gevoel onder ogen te komen wat je anders niet zou opmerken, maar je wel veel duidelijk te maken heeft. Feltsensing nodigt een felt sense (ook wel gevoelsnotie genoemd) uit over jezelf of een situatie. De felt sense is een lijfelijk gevoel dat richting geeft aan de situaties in je leven. Waar emoties meestal hetzelfde blijven helpt de felt sense wel om wezenlijke verandering te vinden en te bewerken.

Vaardigheden

Feltsensing bestaat uit psychologische vaardigheden die je helpen om ruimte te maken in je ziel voor jezelf. Daar vanuit kan je anders en beter moeilijke gevoelens benaderen en zal er ook een betekenisvol gevoel over iets van jezelf of een situatie ontstaan. Dit betekenisvolle gevoel noemen we de felt sense. Het is een allesomvattend en direct gevoelde lijfelijke bron van wijsheid die je dicht bij jezelf en God doet uitkomen. Vanuit de felt sense kan je stapjes in je denken voelen en gedrag zetten. De felt sense bevat namelijk ook de juiste richting om verder te komen. Mensen die de vaardigheden van Feltsensing toepassen vinden opluchting en geven aan dat ze deze genezing en groei niet zo diep hadden ervaren zonder deze vaardigheden. De boodschap achter bijvoorbeeld een akelig gevoel is nu duidelijk geworden. Door zichzelf doormiddel van deze vaardigheden te confronteren met dit gevoel kwam er een verrassend nieuw perspectief te voorschijn!

Is Feltsensing wat voor jou als pastor?

Wellicht helpt deze checklist je:
1. Je zou wat meer in contact willen komen met je gevoelens en wat er in je omgaat.
2. Je wordt regelmatig te veel in beslag genomen door je gevoelens. Je ervaart intense emoties die pijnlijk zijn en die je soms in moeilijkheden brengen met anderen.
3. Je partner verwijt je gebrek aan aandacht. Of je vraagt volgens je partner te veel aandacht.
4. Je vraagt je af wat je gevoelens je duidelijk maken.
5. Je hebt op sommige momenten last van een depressief gevoel. Je voelt je dan zich niet goed, maar je kan de vinger niet op de oorzaak leggen.
5. Je worstelt met angsten.  Of: Je weet wel aardig om te gaan met je fobie, maar de angst op de achtergrond blijft.
6. Je ontploft soms, zo boos. Of je klapt helemaal dicht als je kwaad wordt.
7. Je betrapt jezelf plotseling om kritische gedachten over je eigen intelligentie of talenten.
8. Je moet een beslissing nemen maar blijft steken in peinzen over de plussen en minnen.
9. Iets in je voelt zich niet goed, maar je kunt er de vinger maar niet op leggen.
10. Je hebt een goede start gemaakt met een creatief project, maar nu ben je vastgelopen.
11. Er zijn kanten aan jezelf die je graag zou willen veranderen, maar je weet niet hoe. 
Als jij jezelf in een of meerder opmerkingen herkent, dan kan Feltsensing je helpen. De basistraining is echt wat voor je! Daar leer je de vaardigheden van Feltsensing.

Vorm van de training

De vorm die PositiveExperiencing heeft gekozen voor deze training is ‘blended learning’. Dat betekent dat de theorie en de basisoefeningen worden aangereikt via online webinars, die je in de online leeromgeving kan vinden. In de live-sessies van 2,5 uur (momenteel via Zoom) is daardoor extra veel aandacht voor het oefenen met de vaardigheden en het evalueren hiervan. Tussen de sessies zijn er korte Q&A sessies via Zoom van 30 minuten.

Oefenen in de training en met een Feltsensing-maatje

Om bedreven te worden in de vaardigheden van Feltsensing dien je zeer regelmatig hiermee te oefenen. Dat doen we niet alleen in de trainingsbijeenkomst. Het is wenselijk dat je ook een Feltsensing-maatje zoekt en met hem of haar gaat oefenen. De meesten vinden een Feltsensing-maatje aantal keren mee in de open oefengroep voor Feltsensing. In de training word je gestimuleerd om veelvuldig te oefenen. Daarbij zijn regelmatige ‘Pauze-momenten’ behulpzaam waarin je de Feltsensing-vaardigheid ‘Ruimte maken’ beoefent. Daarbij ga je kort met je aandacht naar je lijf. Je krijg op deze manier steeds meer oog voor de felt sense.

Wanneer? Waar? Maximum aantal deelnemers

De training start op maandag 18 januari 2020 om 14.00 uur met de eerste bijeenkomst. De vervolgdatum zijn 1 februari en 15 februari. De datums voor de Q&A zijn maandag 25 januari, 8 februari, beide om 14.00 uur tot 14.30 uur. Vooralsnog komen we via Zoom bij elkaar. Zodra het verantwoord is willen we ook weer fysiek samenkomen. Het maximum aantal deelnemers is zes. Zodra een training het maximum aantal deelnemers heeft bereikt wordt er (meestal parallel) een nieuwe training gestart.

Kosten

De kosten zijn €170 per persoon.

Opgave

Opgeven voor deze training Feltsensing kan via de winkel van het Learning Management Systeem van PositiveExperiencing. Misschien wil je nagaan of Feltsensing iets voor jou is. Dan kan je hier om de 50% kortingscode vragen voor een proefsessie Feltsensing die je kan kopen via de onlinewinkel.

Samenvatting – na de basistraining:

  • kun je op ieder gewenst moment de pauzetoets indrukken in je gevoelsbeleving. Dat biedt de mogelijkheid om aandachtig na te gaan wat iets in je op een dieper niveau jou duidelijk wil maken. Wat je opmerkt is iets, dat een zich vormend gevoel is in je lijf. Meestal begint het als een subtiel gevoel, dat in wezen een voor-woordelijk gevoel is. Naar dit gevoel luisteren of dit gevoel leren aflezen brengt veel wijsheid en richtingsgevoel voor het leven met zich mee. Deze felt sense of gevoelsnotie staat aan de basis van verandering en biedt daar bij de richting aan.
  • kun je omschrijven wat je voelt zonder dat te beoordelen of daar te bang voor te zijn (Het is verbazingwekkend hoe vaak we ons gevoel beoordelen!)
  • weet je daadwerkelijk gevoelsnoties uit te nodigen en te laten vormen met betrekking tot situaties in je leven (bijvoorbeeld met betrekking tot het nemen van een beslissing, of een blokkade of een relatie).
  • weet je op ontspannen wijze jouw zelfgevoel sterker en veerkrachtiger te maken. Je weet hoe zelfacceptatie werkt en hoe dit je verder kan brengen in je geestelijke groei. Je kunt goed omgaan met je innerlijke kritische proces (bezorgde stemmetjes die zeggen dat je stom bent, dat het je toch nooit zal lukken. Deze innerlijke criticus kan ook in bijzondere vorm nemen als een machteloos gevoel.)
  • weet je een onaangenaam gevoel op te merken, zonder dit weg te hoeven drukken of in negatieve zin uit te leven. Je weet hoe je dit gevoel op een speciale manier kunt benaderen en ga je vervolgens ontdekken waar dit echt over gaat. Je laat als het ware dit zijn eigen standpunt aan je duidelijk maken. Dat is een opluchtend en ophelderend proces vanbinnen.
  • weet je ook je vermogen om je goed te voelen aan te wenden. Je weet vanuit opmerkzaamheid stil te staan bij positieve gevoelens en bij positieve situaties. En je weet deze aan te wenden in je leven ook tijdens moeilijke situaties. Ook dit gevoel weet wat er werkelijk toe doet in jouw leven.

Kortom:

  • Je hebt de zorgvuldige Feltsensing-manier geleerd om datgene wat er dieper in je omgaat te benaderen. Je weet toegang te vinden tot wat impliciet is door middel vande zogenaamde gevoelsnotie. Daarin is wijsheid, rijke informatie en richting te vinden over jouw leven.
  • Je hebt een krachtig luisterproces ontdekt dat je ook helpt om anderen te steunen, zonder te vervallen in aanvallen of terugtrekken of symbiose. Feltsensing helpt je om de kwaliteit van je interacties te verbeteren en te verdiepen. Er ontstaat een proces van acceptatie en wederkerigheid voor je eigen en andermans gevoelens en behoeften.