Skip to main content

 

Feltsensing, Prayerfulness, Droomduiding, Geweldloze communicatie

De felt sense (gevoelsnotie) staat centraal

PositiveExperiencing richt zich op het innerlijk van de mens en zijn spiritualiteit. Een vergeten deel is vaak de droomwereld. In alle trainingen en workshops staat de felt sense, de gevoelsnotie centraal. Dit meer dan lijfelijk gevoel wil je iets wezenlijks duidelijk maken over jezelf, de ander, je omgeving en God. Ook in de training Verbale intelligentie staat de felt sense centraal als direct referentiepunt om vanuit te communiceren.

Feltsensing

De vaardigheden van Feltsensing helpen om je innerlijke gevoelens op te merken, te benaderen, radicaal te accepteren en er een gevoelsnotie bij te laten vormen, die je iets duidelijk maakt over jezelf, de ander en je omgeving.
Er zijn 5 opeenvolgende trainingen: 
1. Feltsensing leren (Er gaat een deur open)
2. Verdieping in Feltsensing (Richtingwijzers voor jezelf)
3. Leren begeleiden van Feltsensing-processen bij anderen. (Verantwoord en vakkundig bezig)
4. Omgaan met blokkades bij anderen (Blokkades zijn de beste plek om je op te richten)
5. Opleiding tot Feltsensing- en/of Prayerfulnessbegeleider

Prayerfulness

Bij Prayerfulness gaan we na vanuit de Torah en de andere geschriften hoe we in een intieme relatie met de Bestaansveroorzaker (YHWH) kunnen ontwikkelen en in Yeshua ha Masjiach kunnen leven. De leefregels van de Altijd Aanwezige zijn diep doordacht en gestructureerd, ze willen iedere keer, in iedere situatie ‘ontdekt en doorleefd’ worden. De gevoelsnotie is hierbij een direct punt om aan te refereren. Er wil vanuit de Altijd Aanwezige emoenah ontstaan met geloof, liefde en vertrouwen vanuit hechting. De Ruach HaKodesh wil in een constante interactie komen met de mens. Hij roept ons op tot het nemen van pauzes om stil te staan bij wat er vanbinnen uit om aandacht vraagt en om vanuit het perspectief van de gevoelsnotie iets duidelijk te maken. De Bestaansveroorzaker is ten volle betrokken met je leven, Yeshua haMasjiach is mens geweest en kent van binnenuit ons bestaan, zodat Hij ten volle meeleeft.

Droomduiding

Dromen vertellen echt iets en verdienen veel meer waardering! En: dromen willen op een andere manier dan ‘gewoon verstandelijk’ benaderd worden. Langzamerhand is de overtuiging in mij gegroeid dat het wijs is om je bezig te houden met je dromen. Een droom laat een gevoel bij je achter, een wat vaag lijfelijk gevoel. Wanneer je daar op een bepaalde manier aandacht aan schenk, gebeurt er iets opmerkelijks. Je droom wordt weer levend. Je begint je droom te begrijpen. Dat geeft opluchting en levenswijsheid.

Geweldloze communicatie

De training geweldloze communicatie is gericht op het gewetensvol en krachtig communiceren. We gaan na hoe verkeerde vormen van reageren en communiceren verstorende of zelfs destructieve uitwerkingen hebben. Maar wat is nu de essentie van Geweldloze communicatie? Ook hierbij betrekken we de gevoelsnotie en gaan na hoe deze van directe invloed kan zijn op de tussenmenselijke emoties, op wederkerigheid in interactie, op het beslissingen nemen en het motiveren van jezelf en anderen.

Opgave

Opgave voor de trainingen en workshops kan door een e-mail te sturen aan info@PositiveExperiencing.nl. regelmatig en bij voldoende deelname wordt een training gestart. De trainingen werken met het zogenaamde systeem van ‘blended learning’, wat betekent dat er live-lessen zijn waarin vooral geoefend wordt en daarnaast zijn er video’s in de online leeromgeving met de theoretische informatie en de thuisoefeningen. Tussen de live-lessen is ook nog een seminar via Zoom.