Training één: Feltsensing ontdekken voor mezelf

In deze training leer je onder vakkundige begeleiding zelf de vaardigheden van Feltsensing toe te passen. Er zijn groepsoefeningen, theorie, Feltsensing-sessies en evaluaties. De felt sense is een meer dan lijfelijk gevoel dat je met je aandacht kan aftasten zodat de wijze boodschap hiervan je duidelijk wordt. Feltsensing helpt je om op de juiste manier met je binnenwereld en alles wat je bezighoudt om te gaan.

Is Feltsensing wat voor jou?

Wellicht helpt deze checklist je:
1. Je zou wat meer in contact willen komen met je gevoelens en wat er in je omgaat.
2. Je wordt regelmatig te veel in beslag genomen door je gevoelens. Je ervaart intense emoties die pijnlijk zijn en die je soms in moeilijkheden brengen met anderen.
3. Je partner verwijt je gebrek aan aandacht. Of je vraagt volgens je partner te veel aandacht.
4. Je vraagt je af wat je gevoelens je duidelijk maken.
5. Je hebt op sommige momenten last van een depressief gevoel. Je voelt je dan zich niet goed, maar je kan de vinger niet op de oorzaak leggen.
5. Je worstelt met angsten.  Of: Je weet wel aardig om te gaan met je fobie, maar de angst op de achtergrond blijft.
6. Je ontploft soms, zo boos. Of je klapt helemaal dicht als je kwaad wordt.
7. Je betrapt jezelf plotseling om kritische gedachten over je eigen intelligentie of talenten.
8. Je moet een beslissing nemen maar blijft steken in peinzen over de plussen en minnen.
9. Iets in je voelt zich niet goed, maar je kunt er de vinger maar niet op leggen.
10. Je hebt een goede start gemaakt met een creatief project, maar nu ben je vastgelopen.
11. Er zijn kanten aan jezelf die je graag zou willen veranderen, maar je weet niet hoe. 
Als jij jezelf in een of meerder opmerkingen herkent, dan kan Feltsensing je helpen. De basistraining is echt wat voor je! Daar leer je de vaardigheden van Feltsensing.

Gerichte aandacht en het opmerken van een felt sense over jezelf of je situatie

Feltsensing begint met het gronden van je aandacht in je lijf. Goed contact maken met je lijf is namelijk ook contact maken met jezelf en je gevoel. Dat is gemakkelijk te leren. Als je met je aandacht gegrond raakt in je lijf komt er ruimte voor de felt sense. Dat is een meer dan lijfelijk, wijs en richtinggevend gevoel. Het is wetenschappelijk bewezen dat wanneer mensen de vaardigheden hebben om op vriendelijke en benieuwde wijze contact maken met de felt sense, ze eerder uit hun problemen en negatieve stemmingen komen en meer levenskracht en creativiteit tonen.

De vaardigheden van Feltsensing leren

In de training krijg je vaardigheden aangereikt om opmerkzaam te worden en te blijven voor dit gevoel vanbinnen. Door deze felt sense met doelgerichte aandacht te onderzoeken ontstaan er spontane inzichten en komt er een nieuw begrijpen van situaties met nieuwe perspectieven.

Leer jezelf kennen zonder in jezelf te verdwalen

Het vinden van en in interactie komen met een felt sense is een krachtige manier om jezelf te leren kennen, te accepteren zoals je oorspronkelijk bent en om de richting voor het leven te ontdekken die oprechte verandering en verbetering brengt.

Toegangswegen vinden tot een felt sense

Feltsensing helpt ‘toegangswegen’ te vinden tot de felt sense. Om bedreven te worden in de vaardigheden van Feltsensing dien je zeer regelmatig hiermee te oefenen. Het beste is dat je ook een Feltsensingmaatje zoekt. Ook het nemen van een dagelijks pauze-moment is stimulerend. Daarbij ga je met je aandacht je lijf scannen om zo gegrond te worden en te blijven in je lijf. Dan krijg je steeds meer oog voor de felt sense die ontstaat naar aanleiding van een situatie in je leven. Je kan natuurlijk ook een felt sense uitnodigen om z’n eigen thema aan te reiken. 

De boodschap van de felt sense

De felt sense wil z’n boodschap aan je duidelijk maken. Het heeft heel veel elementen die samenkomen en dit tot een af te tasten gevoel maken. Een felt sense is zo veel meer dan een gevoel. De felt sense biedt je veel nieuwe perspectieven aan met daaruit volgende mogelijkheden. Het is een wijs alomvattend gevoel.

Stappen en stapjes van de felt sense

Feltsensing is een fijngevoelig en weloverwogen proces. Kleine stapjes zijn daarbij ook stapjes, maar wel heel wezenlijke stapjes. Feltsensing gaat uit van radicale acceptatie voor alles wat er in de mens om aandacht vraagt. Je mag benieuwd zijn naar hoe het proces van aandacht je verder brengt in het leven.

Een vriendelijke en benieuwde interactie

In de basistraining Feltsensing gaat het als het ware erom dat je in een vriendelijke interactie komt met alle kanten in jezelf, ook met diepere en soms moeilijke gevoelens en ervaringen.

Vorm van de training

De vorm die PositiveExperiencing heeft gekozen voor de training is ‘blended learning’. Dat betekent dat de theorie en de basisoefeningen worden aangereikt via online webinars. In de live-sessies van 2,5 uur (momenteel via Zoom) is daardoor extra veel aandacht voor het oefenen met de vaardigheden en het evalueren hiervan. Tussen de live-sessies is er ook een Questions and Answers sessie van een uur.

Opgave

Opgeven voor deze training Feltsensing kan via de winkel van het Learning Management Systeem van PositiveExperiencing. Begin januari start er weer een basistraining. Misschien wil je nagaan of Feltsensing iets voor jou is. Dan kan je een gratis proefsessie Feltsensing aanvragen via de onlinewinkel, maar vraag eerst bij info@positiveExperiencing.nl daar de 100% kortingscode voor aan.

Samenvatting – na de basistraining:

  • kun je op ieder gewenst moment de pauzetoets indrukken in je gevoelsbeleving. Dat biedt de mogelijkheid om aandachtig na te gaan wat iets in je op een dieper niveau jou duidelijk wil maken. Wat je opmerkt is iets, dat een zich vormend gevoel is in je lijf. Meestal begint het als een subtiel gevoel, dat in wezen een voor-woordelijk gevoel is. Naar dit gevoel luisteren of dit gevoel leren aflezen brengt veel wijsheid en richtingsgevoel voor het leven met zich mee. Deze felt sense of gevoelsnotie staat aan de basis van verandering en biedt daar bij de richting aan.
  • kun je omschrijven wat je voelt zonder dat te beoordelen of daar te bang voor te zijn (Het is verbazingwekkend hoe vaak we ons gevoel beoordelen!)
  • weet je daadwerkelijk gevoelsnoties uit te nodigen en te laten vormen met betrekking tot situaties in je leven (bijvoorbeeld met betrekking tot het nemen van een beslissing, of een blokkade of een relatie).
  • weet je op ontspannen wijze jouw zelfgevoel sterker en veerkrachtiger te maken. Je weet hoe zelfacceptatie werkt en hoe dit je verder kan brengen in je geestelijke groei. Je kunt goed omgaan met je innerlijke kritische proces (bezorgde stemmetjes die zeggen dat je stom bent, dat het je toch nooit zal lukken. Deze innerlijke criticus kan ook in bijzondere vorm nemen als een machteloos gevoel.)
  • weet je een onaangenaam gevoel op te merken, zonder dit weg te hoeven drukken of in negatieve zin uit te leven. Je weet hoe je dit gevoel op een speciale manier kunt benaderen en ga je vervolgens ontdekken waar dit echt over gaat. Je laat als het ware dit zijn eigen standpunt aan je duidelijk maken. Dat is een opluchtend en ophelderend proces vanbinnen.
  • weet je ook je vermogen om je goed te voelen aan te wenden. Je weet vanuit opmerkzaamheid stil te staan bij positieve gevoelens en bij positieve situaties. En je weet deze aan te wenden in je leven ook tijdens moeilijke situaties. Ook dit gevoel weet wat er werkelijk toe doet in jouw leven.

Kortom:

  • Je hebt de zorgvuldige Feltsensing-manier geleerd om datgene wat er dieper in je omgaat te benaderen. Je weet toegang te vinden tot wat impliciet is door middel vande zogenaamde gevoelsnotie. Daarin is wijsheid, rijke informatie en richting te vinden over jouw leven.
  • Je hebt een krachtig luisterproces ontdekt dat je ook helpt om anderen te steunen, zonder te vervallen in aanvallen of terugtrekken of symbiose. Feltsensing helpt je om de kwaliteit van je interacties te verbeteren en te verdiepen. Er ontstaat een proces van acceptatie en wederkerigheid voor je eigen en andermans gevoelens en behoeften.