Skip to main content

Training drie: Feltsensing begeleiden

Samen bezig gaan met Feltsensing is een stimulerende bezigheid om jezelf te kennen. Je bouwt daarnaast ook goede begeleidingsvaardigheden mee op. Het doel van begeleiding is dat de felt sense goed tot zijn recht komt. In deze training gaan we samen na welke invalshoeken er zijn voor het ontstaan van een felt sense. Je leert op speelse en natuurlijke wijze suggesties aan te reiken waardoor iemand de ruimte krijgt en gestimuleerd wordt om vanbinnen de felt sense over iets van zichzelf of omstandigheden op te merken.

Vaardigheden ontwikkelen

Het is leuk en inspirerend om vaardigheden te ontwikkelen om een ander te begeleiden in Feltsensing. In deze staat het begeleiden centraal van een normaal verlopend Feltsensingproces, zonder al te grote blokkades. Je gaat met het begeleiden oefenen met een Feltsensingpartner. De enquiry in de groep daarna gaat vooral om de nieuw geleerde vaardigheden.

Gedegen aanpak

Begeleiden vraagt om een gedegen aanpak. Door goed met aandacht te zijn bij wat je bij jezelf ervaart tijdens het luisteren en begeleiden leg je de basis voor een authentieke basis van begeleiden. Een goede grondhouding van radicale acceptatie van alles wat er zich aandient is essentieel. Inzicht in hoe Feltsensingprocessen kunnen verlopen geven je een goede structuur voor het begeleiden. Uit deze aspecten van Feltsensing ontstaan goede begeleidingssuggesties.

Authentiek begeleiden

Je gaat authentiek te werk als je begeleidingsvaardigheden worden ondersteund door steeds ook in je eigen beleving te schouwen en op een rustige manier de toon en de snelheid van je stem te gebruiken om de ervaring te ondersteunen van degene die bezig is met zijn of haar Feltsensingproces. Je laat je op deze manier leiden door het innerlijke proces van degene jij begeleidt. Er is geen sturing of advisering nodig. Je vertrouwt de ander in zijn of haar Feltsensingproces.

Radicale acceptatie tijdens het begeleiden

We gaan filosofisch na wat de grondhouding van radicale acceptatie tijden het begeleiden inhoudt. We oefenen hiermee! En je leert staat ook stil bij wat er in jezelf naar boven komt terwijl de ander bezig is met zijn of haar Feltsensingproces. Maar dit wend je alleen aan ten behoeve van zijn of haar Feltsensingproces en om radicale acceptatie voor alles wat er komt bij hem of haar te ondersteunen.

Hoe Feltsensingprocessen verlopen

Een begeleiding omvat instructies ten behoeve van het proces. Je nodigt je Feltsensingpartner met ‘normale’ taal uit om stil te komen staan bij wat er vanbinnen leeft en om aandacht vraagt. Meestal help je dan om de aandacht in het lijf te brengen en daar te laten gronden, om op deze manier ‘hoofdkantoor’ en ‘ke(r)ncentrale’ met elkaar te verbinden.
Speciale aandacht is er om iemand op de Feltsensing manier te laten zijn bij wat er zich aandient qua gevoel en gedachten en het daarbij vormen van een felt sense. Je helpt de Feltsenser om de felt sense te benaderen, om storende stemmetjes te onderkennen, om hem of haar bij de felt sense te laten zijn, zonder hiermee samen te vallen. Het is dus van belang dat de Feltsenser niet vervalt in een partieel proces, maar geholpen wordt om alle kanten in het proces te onderscheiden.
De felt sense kan ondersteund worden door suggesties aan te reiken die helpen om beelden en woorden te vinden bij dit voor-woordelijke gevoel. Ook de emotionele kant hiervan is belangrijk en verdient erkenning en ondersteuning.
Je helpt de Feltsenser om de innerlijke deur te openen en stap voor stap onder woorden te brengen wat de felt sense duidelijk wil maken. Je begeleidt hem of haar ook om de omschrijvingen met de felt sense te laten resoneren en om benieuwd te zijn naar wat er verder wil komen en verder wil brengen, ook bij bijvoorbeeld akelige gevoelens of moeilijke situaties.

Kortom

  • Je leert om goed en objectief gevoelig te zijn bij jezelf en bij de Feltsenser. De grondhoudingen van aandacht hebben voor wat er zich wil aandienen, radicale acceptatie en benieuwd zijn steunen je in je begeleidingsvaardigheden.
  • Je leert meerdere invalshoeken om de Feltsenser te brengen bij het diepere van zijn of haar ziel en zo ook een innerlijke verbinding te stimuleren.
  • Je leert bij het begeleiden van de Feltsenser specifieke en krachtige instructies aan te reiken, die hem of haar te stimuleren in een houding van aandachtig opmerken, benaderen en bij de felt sense te zijn met radicale acceptatie.
  • Je leert in het begeleiden om dat wat er zich positief vormt door de felt sense en wat de Feltsenser verder brengt in zijn proces scherp te krijgen en te laten landen in hem of haar.

Werkvorm

Ook met deze training gebruikt PositiveExperiencing blended learning. In de live lessen wordt met elkaar geoefend en geëvalueerd. De theorie wordt doormiddel van evergreen-webinars aangereikt en er zijn Q&A sessies via Zoom. Ook worden er Feltsensing partnerschappen gestart, zodat er ook buiten de sessies geoefend kan worden. Tijdens deze training word je ook aangeraden deelnemer te zijn aan de open groep voor Feltsensing die iedere dinsdag via het videoplatform Zoom worden gegeven.

Opgave

Deze training is toegankelijk voor wie de basistraining Feltsensing en Verdiepingstraining 2 hebben gedaan. Bij voldoende deelname wordt er een training gestart. Bij opgave krijgt u te horen wanneer de training start en waar de training wordt gegeven. Op dit moment worden veel trainingen gegeven via het videoplatform van Zoom.