Skip to main content

Training twee: Feltsensing, verdieping voor mijzelf

Attent zijn bij dàtgene in jezelf wat om aandacht vraagt

In deze training staat de uitbreiding van de vaardigheden van Feltsensing centraal. Er worden daarbij ook verschillende psychologische terreinen onderzocht, zoals bijvoorbeeld depressie, verslaving, angststoornis maar ook positieve ervaringen. We gaan in op het begrip ‘Attent bij dat in jezelf’. Hierbij gaat het niet om gespannen en allert om te gaan met jezelf. ‘Attent bij dat in jezelf’ begint met het bewerken van de juiste verhouding tot je gevoel, zodat de felt sense de ruimte krijgt zich te vormen. De felt sense laat je als het ware zèlf weten over hoe het benaderd wil worden om zo de meest optimale interactie ermee plaats te laten vinden. Je hoeft op die manier niet samen te vallen of verstrikt te raken met gevoelens of ze te moeten verdringen. Als je attent bij dàt in jezelf bent kan de felt sense vervolgens jou z’n eigen vernieuwende perspectief en standpunt duidelijk maken.

Het gevoel over het gevoel

SSoms is er een gevoel over het gevoel, vaak een angst, soms een agressie, dat duidelijk maakt dat dit het oorspronkelijke gevoel buiten de aandacht wil houden. Alsof het oorspronkelijke gevoel niet te verdragen is. Daar kan dan nog geen gevoelsnotie bij ontstaan. Ook dan is attent voor dàt in jezelf een belangrijk thema. Vaak gaat het bijeen gevoel over een gevoel om een traumatische ervaring. Het gevoel over het gevoel is dan een beschermende impuls. Zorgvuldige en weloverwogen aandacht  is dan noodzakelijk; het gevoel over het gevoel is er niet voor niets!

Hechtingsgevoeligheden in Feltsensing

Soms heb je een gevoel maar ook een gevoel dat dit eerste gevoel niet wil voelen. Dat heeft een goede reden. Vaak gaat dit over de pijn achter diepe hechtingsgevoeligheden. De ervaring van hechten wordt zorgvuldig begeleid in Feltsensing, want helaas zijn er bij veel mensen in hun jeugd in dit psychologische ontwikkelingsproces verwondingen ontstaan, met opmerkelijke gevolgen voor het ervaren van emoties, de manier van denken en vermijdend gedrag. Er zijn allerlei reactiepatronen omheen ontstaan, ingesleten patronen die eerder noodzakelijk waren, maar eigenlijk nu in de volwassenheid niet meer op deze manier nodig zijn. herken je deze reactiepatronen? Je kan veranderen! In deze verandering wil je persoonlijke kracht en creativiteit in ere hersteld worden. Door zorgvuldig in Feltsensing de aandacht op deze patronen te richten, komt vanzelf de  hechtingsgevoeligheid in beeld. Hoe pijnlijk ook de daarbij passende emoties zijn, door er een felt sense bij te laten ontstaan, blijkt er een schat van bevrijding bewaard te zijn en ontwikkelt er zich een richting voor nieuwe groei in je ziel. Het Feltsensing-proces wil jou in alle vrijheid verder brengen! Speciale aandacht is er in dit geval voor de ‘innerlijke criticus’ en het ‘innerlijke kind’.

Schatten ontdekken in kwetsbaarheid

In training 2 leer je de vaardigheden van Feltsensing toepassen op verschillende psychologische terreinen van je leven. De verschillende verschijningsvormen van de innerlijke criticus die ieder mens heeft worden onderzocht. De innerlijke criticus kan je zelfs ondermijnen. Hoe kan je bij jezelf daar mee om gaan? Sterker nog, hoe kan zo’n criticus transformeren in je beste vriend? Hoe werkt stress en hoe kan je van jouw te grote alertheid transformeren naar een gezonde en attente kracht voor jezelf en anderen? Ook andere fenomenen krijgen aandacht, zoals ‘mist’ (verwarring, onduidelijkheid), ‘verraderlijke ongevoeligheid’ (vaak weggestopt en bevroren verdriet), ‘depressie’, ‘angstreacties’ (bijvoorbeeld fobieën), ‘verslavingen’ (ik wil iets niet en toch doe ik het), ‘impasses in het leven’ (ongerustheid en psychische verlammingen), ‘weerstanden’ (ik wil iets, maar ik kan me er niet toe zetten). Uiteindelijk gaat het om jouw wezenlijke verlangens: we vangen de tocht aan naar de ‘top van de berg van je verlangen’. Een goede voorbereiding is het halve werk. Een deelnemer vertelde na afloop van deze training dat er een wereld voor hem was opengegaan. Hij had schatten in zijn ziel gevonden en richtingwijzers voor z’n leven leren opmerken en gebruiken.

Vorm van de training

De vorm die PositiveExperiencing heeft gekozen voor de training is ‘blended learning’. Dat betekent dat de theorie en de basisoefeningen worden aangereikt via online webinars. In de live-sessies van 2,5 uur (momenteel via Zoom) is daardoor extra veel aandacht voor het oefenen met de vaardigheden en het evalueren hiervan. Tussen de live-sessies is er ook een Questions and Answers sessie van een half uur.

Wanneer? Waar? Maximum aantal deelnemers

De training start op maandag 15 maart 2020 om 14.00 uur met de eerste bijeenkomst. De vervolgdatum zijn 29 maart en 12 april. De datums voor de Q&A zijn maandag 22 maart en 7 april, beide om 14.00 uur tot 14.30 uur. Vooralsnog komen we via Zoom bij elkaar. Zodra het verantwoord is willen we ook weer fysiek samenkomen. Het maximum aantal deelnemers is zes. Zodra een training het maximum aantal deelnemers heeft bereikt wordt er (meestal parallel) een nieuwe training gestart.

Kosten

De kosten bedragen € 175.

Opgave

Opgeven voor deze training Feltsensing kan via de winkel van het Learning Management Systeem van PositiveExperiencing.