Training twee: Feltsensing, verdieping voor mijzelf

Self-in-presence

In deze training staat de uitbreiding van de vaardigheden van Feltsensing centraal. Er worden daarbij ook verschillende psychologische terreinen onderzocht, zoals bijvoorbeeld depressie, maar ook topervaringen. We gaan in op het Engelstalige begrip ‘Self-in-Presence’. Hierbij gaat om de juiste verhouding tot je gevoel te cultiveren, zodat de felt sense alle ruimte krijgt. Self-in-Presence staat voor het op een gebalanceerde wijze bij de felt sense zijn, met heldere, vriendelijke en benieuwde aandacht. De felt sense laat je als het ware zèlf weten over hoe het benaderd wil worden om de meest optimale interactie plaats te laten vinden. Je valt op die gebalanceerde wijze niet samen met wat je voelt, je gaat er evenmin ook niet bij vandaan. De felt sense kan vervolgens jou z’n eigen vernieuwende perspectief en standpunt duidelijk maken.

Het gevoel over het gevoel

Soms is er een gevoel over het gevoel, vaak een angst, soms een agressie, dat duidelijk maakt dat dit het oorspronkelijke gevoel buiten de aandacht wil houden. Alsof het oorspronkelijke gevoel niet te verdragen is. Daar kan dan nog geen gevoelsnotie bij ontstaan. Ook dan is Self-in-Presence een belangrijk thema. Het gaat vaak om een traumatische ervaring. Het gevoel over het gevoel is een beschermende impuls. Zorgvuldigheid vraagt hier eerst aandacht aan te besteden, het gevoel over het gevoel is noodzakelijk geweest! Wil er hiervan eerst een gevoelsnotie ontstaan

Hechtingsgevoeligheden in Feltsensing

Iedereen heeft hechtingsgevoeligheden. De ervaring van hechten wordt zorgvuldig begeleid in Feltsensing, want helaas zijn er bij veel mensen in dit psychologische ontwikkelingsproces verwondingen ontstaan, met opmerkelijke gevolgen voor emoties, denken en gedrag. Er zijn allerlei reactiepatronen omheen ontstaan, ingesleten patronen die eerder noodzakelijk waren, maar eigenlijk nu niet meer op deze manier nodig zijn. Deze reactiepatronen kan je veranderen! In deze verandering wil je persoonlijke kracht en creativiteit in ere hersteld worden. Door zorgvuldig in Feltsensing de aandacht op deze patronen te richten, komt vanzelf de  hechtingsgevoeligheid in beeld. Hoe pijnlijk ook de daarbij passende emoties zijn, door er een felt sense bij te laten ontstaan, blijkt er een schat van bevrijding bewaard te zijn en ontwikkelt er zich een richting voor nieuwe groei in je ziel. Het Feltsensing-proces wil jou in alle vrijheid verder brengen!

Schatten ontdekken in kwetsbaarheid

In training 2 leer je de vaardigheden van Feltsensing toepassen op verschillende psychologische terreinen van je leven. De verschillende verschijningsvormen worden onderzocht van de innerlijke criticus die ieder mens heeft. Hoe kan je bij jezelf daar mee om gaan? Sterker nog, hoe kan zo’n criticus transformeren in je beste vriend? Hoe werkt stress en hoe kan je van jouw te grote alertheid transformeren naar een gezonde en attente kracht voor jezelf en anderen? Ook andere fenomenen krijgen aandacht, zoals ‘mist’ (verwarring, onduidelijkheid), ‘verraderlijke ongevoeligheid’ (vaak weggestopt en bevroren verdriet), ‘depressie’, ‘angstreacties’ (bijvoorbeeld fobieën), ‘verslavingen’ (ik wil iets niet en toch doe ik het), ‘impasses in het leven’ (ongerustheid en psychische verlammingen), ‘weerstanden’ (ik wil iets, maar ik kan me er niet toe zetten). Uiteindelijk gaat het om jouw wezenlijke verlangens: we vangen de tocht aan naar de ‘top van de berg van je verlangen’. Een goede voorbereiding is het halve werk.

Schatten en richtingwijzers

Deel 2, Feltsensing, verdieping voor mijzelf, is enerverender dan de basistraining. De toepassing van Feltsensing toont vele mogelijkheden. Een deelnemer vertelde dat er een wereld voor hem was opengegaan. Hij had schatten in zijn ziel gevonden en richtingwijzers voor z’n leven leren opmerken en gebruiken.

Opgave

Opgeven voor deze training Focusing kan door een e-mail te sturen naar info@positiveexperiencing.nl en via de winkel van het Learning Management Systeem van PositiveExperiencing. Er start begin 2021 weer een training 2 ‘Feltsensing, de verdieping’