Skip to main content

Sterker door Geweldloze communicatie

Geweldloze communicatie maakt mij sterker in moeilijke (conflict) momenten met anderen. Vroeger dacht ik dat mijn akelige gevoelens veroorzaakt werden door anderen. Maar ik ben er achtergekomen dat ik deze gevoelens projecteerde op anderen en dat ik daarmee mijn vertrouwen kwijtraakte. Ik werd langzamerhand vergiftigd door een lichte vorm van wantrouwen, die mijn interactie met anderen lamlegde. Geweldloze communicatie brengt mij weer terug in de communicatie. Het geeft mij gestructureerde vaardigheden om de situatie te benoemen, mijn emoties na te gaan, mijn behoeften vanbinnen op te merken en deze te uiten op een vriendelijke manier. Tot mijn verrassing krijg ik nu wel een positieve interactie, die zich laat kenschetsen door wederkerigheid. Mijn hechtingsgevoeligheden hebben positieve behoeften voor mijzelf en de ander.

Overweldigd worden of wegstoppen? Nee, ontdek de felt sense!

Wanneer er sterke emoties voelbaar zijn is het vaak moeilijk om daar op de juiste wijze bij te zijn. Twee valkuilen worden zichtbaar: je wordt overweldigd door deze sterke emoties of je stopt ze weg. Door deze valkuilen kan je gemakkelijk voorbijgaan aan je behoeften.

De behoefte aan veilige hechting

Veel van de menselijke behoeften hebben te maken met onze primaire hechtingsgevoeligheden. Bijvoorbeeld de gevoeligheid rondom de behoefte aan veiligheid, stabiliteit en begrepen en erkend worden. De opbouwende structuur van Geweldloze Communicatie geeft rust en ruimte om naar jouw situaties te kijken. Het gaat er dan niet meer om een ander te beschuldigen en aan te vallen. Je hoeft niet langer dicht te klappen. De aandacht wordt verlegd naar de behoeften die aan de wortel van deze gevoelens liggen.

Geweldloze communicatie kruisen met Feltsensing

In de workshop word je bekend gemaakt met de structuur en uitwerking van Geweldloze Communicatie. We gaan oefenen met situaties die de deelnemers aanreiken. En dat mogen best pittige conflictsituaties zijn. Maar ook situaties waarin je naar een ander je waardering wilt uitspreken. Tijdens het oefenen worden de stappen van het proces van Geweldloze Communicatie gekruist met de vaardigheden van Feltsensing. “Wat gebeurt er nu echt dat me zo raakt?” Je komt tot jezelf, op een niveau van vertrouwd en vredig omgaan met jezelf. Op dat fysieke niveau kan je beter nagaan wat een situatie met je doet. Je leert juist op moeilijke momenten direct terug te vallen op jouw gegrond zijn met aandacht in je lijf. Daardoor hoef je niet meer vast te lopen, te vechten, dwangmatig vast te houden of te vluchten. Je kan dat alles over jezelf en je situatie vóór je neer zetten en verder komen met een situatie. Er is weer ruimte in jezelf om vanuit de rust te verwoorden wat er gebeurt en wat dit met jouw doet. Je behoeften gaan weer tot jou spreken en naar anderen kan je deze ook uiten.

Vorm van de training

Deze workshop hanteert het zogenaamde blended learning, wat bestaat uit drie live-bijeenkomsten van twee uur op locatie om te oefenen met de structuur en vaardigheden van Geweldloze Communicatie en de vaardigheid van het gronden van je aandacht in het lijf en bestaat daarnaast uit twee evergreenseminars met thuisoefeningen via onze Online Leer omgeving.

Opgave

In de agenda staan de datum voor deze training. Je kan je opgeven door een email te sturen aan info@positiveexperiencing.nl.