Vind je het moeilijk om je zegje te doen? Sta je gauw met de mond vol tanden? Raak je al bij voorbaat gespannen als je bijvoorbeeld naar een verjaardag of feestje moet? Weet je niet wat je kunt zeggen tegen al die verbaal sterke mensen, die zo gemakkelijk iets zeggen? Klap je dicht bij verbaal sterkere mensen en krijg je het gevoel dat jij je dan laat overheersen? Kun je er niet tegen als mensen grapjes over je maken en voel jij je erdoor gekwetst?

Durven communiceren met lef en humor
Dan is deze Training GEWELDLOZE COMMUNICATIE EN VERBALE INTELLIGENTIE echt iets voor jou! Het is een leuke en praktische training op 6 avonden met een aantal thema’s die te maken hebben met durven communiceren met lef en humor. Het is een groepstraining met een lach en een traan. En het doel is dat de deelnemers doordachte vaardigheden aanleren om gedurfd te communiceren en de ander de ‘baas’ te zijn, zonder grof of overheersend te worden.
 
Werkwijze
We werken met verschillende thema’s. We bespreken kort de lesstof voor die avond (jawel, je hebt huiswerk van tevoren van maximaal 3 pagina’s). Er komen vanuit de groep allerlei voorbeelden uit het dagelijkse leven. We denken aan de hand van het thema van de avond samen na hoe je op bepaalde situaties kunnen reageren. Daarna gaan we het thema in rollenspel oefenen. En NEE! We geven geen kritiek. We geven wel POSITIEVE AANMOEDIGING!
 
Thema’s
De volgende thema’s komen terug in de training: Klagers de baas worden; kritiek pareren met humor en verbale judo; onbevangen onwetend durven op te stellen (dommetje durven spelen); doorvragen; effectief bekritiseren; absurde adviezen durven geven aan iemand die toch niet luistert; gevat en grappig durven zijn en deze vaardigheid uitbouwen; een oprecht compliment geven of een onheus compliment voorwenden (zo’n compliment wil de ander eigenlijk niet horen…); subtiel motiveren of bewust even advocaat van de duvel spelen; charmeren.
De training bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2 uur van 19.00 tot 21.00 uur. Je krijgt voor iedere bijeenkomst ter voorbereiding per e-mail een kort artikel toegestuurd met het thema van de eerstvolgende bijeenkomst, zodat je goed beslagen ten ijs komt.
 
Kosten en opgave
Kosten €200. De training wordt gegeven in Hardenberg. Je kan je opgeven door een email te sturen aan info@positiveexperiencing.nl. De eerstvolgende training is bij voldoende deelname (waarschijnlijk halverwege januari 2021)