Skip to main content

Training 5 uitdagende Processen de begeleiding van Feltsensing

In de begeleiding van Feltsensing ontmoet je allerlei mensen die verschillend omgaan met hun binnenwereld. Veel mensen hebben te weinig balans tussen hun hoofdkantoor (rationele kant) en hun kerncentrale (de emotionele beleving). Het ontbreekt hen aan Feltsensing-vaardigheden. Als begeleider kan je door middel van suggesties helpen om de Feltsenser zorgvuldig met z’n gevoelens om te laten gaan, zodat de vorming van de gevoelsnotie mogelijkheden en ruimte krijgt. Vaak alleen dat al biedt voor deze mensen hoop en opluchting.

Moeite met gevoelens

Soms begeleidt je een Feltsensingsessie van iemand die gemakkelijk overweldigd raakt door emoties, waarmee hij of zij ook hun kwetsbaarheid toont. Deze mensen identificeren zich met hun emoties, waardoor hun emoties geen verandering met zich meebrengen. Daarnaast er zijn ook mensen die sterk de neiging hebben om te rationaliseren, te intellectualiseren of om de hete brei heen te blijven draaien. Je vraagt je af of ze wel toegang hebben tot hun beleving? Ook hoor je bij mensen die vastlopen in een Feltsensingsproces vaak zoveel onnatuurlijke en ondermijnende zelfkritiek. Daarnaast zijn er ook sessie waarin iemand stuit op heftige pijn, verlammende angst of gespannen woede.

Inbrengen van uitdagende processen

Het kan een hele uitdaging zijn om iemand door middel van Feltsensing te begeleiden in z’n disbalans, blokkades en leegtes. Tijdens deze training kun je cases inbrengen waarin jij je uitgedaagd weet door situaties waarin iemand door psychische problematiek, trauma’s en relationele problemen de pijn niet kan verdragen, wat zich uit in het identificeren en het verdringen of ontkennen van de innerlijke beleving. Zo’n iemand moet de traumatische en pijnlijke ervaringen beschermen door middel van allerlei psychologische afleidingsmanoeuvres. Maar deze maken de psychische klacht eigenlijk alleen maar erger. Zo’n iemand verdient een zorgvuldige benadering. Feltsensing biedt de structuur van zorgvuldige benaderingen voor zo’n iemand. Als begeleider leer je hoe je iemand met akelige of moeilijke gevoelens en psychische klachten kan helpen z’n gevoel te benaderen, er ruimte voor te maken, er veilig bij te zijn, de felt sense laten bepalen hoe die benaderd wil worden, de felt sense z’n verhaal vanuit z’n eigen perspectief te laten duidelijk maken. En: hoe een moeilijk, akelig of traumatische kant na een Feltsensingsessie goed ‘toegedekt kan worden.

De vaardigheden leren van een hoogwaardige en professionele  begeleiding

We onderzoeken de cases die ingebracht wordt. Welke Feltsensing begeleidingsvaardigheden zijn er al toegepast? Het begeleiden dient in deze training op een hoogwaardig vakkundig niveau getild te worden! Gevoelens willen opgemerkt worden: We gaan na hoe je iemand kunt begeleiden om stil te komen staan bij zichzelf, bij hun beleving, om datgene wat er in hun omgaat op te merken en op de juiste manier te benaderen. Het gevoel vanbinnen wil afgetast worden, het wil z’n boodschap duidelijk maken. Er willen nieuwe perspectieven voor een situatie gevonden worden. Het gevoel vanbinnen wil veranderen en uitmonden in beter gedrag.

Je eigen voorbeeld in het omgaan met je gevoel

De begeleidingsvaardigheden van Feltsensing zijn essentieel bij meoijke processen. We gaan daarom ook na hoe je als Feltsensingbegeleider zelf omgaat met Feltsensing tijdens je interactie met degene die in z’n Feltsensingproces is. Door datgene wat hij of zijn je vertelt mee te nemen in je eigen belevingsruimte en daar ook voor je zelf bij stil te staan ontstaat er een maximale nabijheid die dragend en vertrouwenwekkend is.

Ingangen voor de felt sense

Feltsensing ziet ingangen die de pastorant helpen om stil te komen staan bij zichzelf. Deze scheppen orde, veiligheid en draagkracht. Belangrijker nog, er wordt een positieve innerlijke relatie opgebouwd, waardoor het Feltsensingproces zich kan richten op herstel van veerkracht.

Jouw begeleidingsvaardigheden

Jouw begeleidingsvaardigheden helpen degene die jij begeleidt daadwerkelijk een akelig gevoel te benaderen en daarbij de gevoelsnotie te ontdekken. Hij of zij wordt begeleid om vriendelijk, accepterend en benieuwd deze felt sense af te tasten. Jouw tonen van inleving, veiligheid, radicale acceptatie, vrede, genade, hoop en geloof leidt tot een wezenlijke interactie waarbinnen herstel gaat plaatsvinden van psychische en relationele wonden. Het stilstaan bij wat de felt sense niet wil dat er gebeurde of gebeurt, is een veilige ruimte creëren voor wat er nieuw wil ontstaan vanbinnen. Er ontstaat hoop, vertrouwen en vernieuwing. Blokkades worden overwonnen en behoeften verwoord. Het wordt door Feltsensing steeds meer een veranderingsproces waarbinnen ruimte is voor de vraag: ‘Wat wil jij en jouw felt sense wèl dat er gebeurt?’

Filosofie van ‘alles is eerst interactie’

Feltsensing gaat uit van ‘interactie eerst’. Er gebeurt echt iets tussen jou en degene die je begeleidt. Er ontstaat een veilige en bemoedigende beïnvloeding van elkaar. In de Feltsensingsruimte ontstaat een alomvattend gevoel waarin alle benodigde lijnen zich laten weven als een Perzisch tapijt: de psychische ervaringen van degene die jij begeleidt, z’n geloofservaringen, het geschapen Woord van YHWH, het besef van de Altijd Aanwezige. De kracht die het leven verder brengt toont z’n richting tijdens Feltsensing. Er komt een verandering in de gevoelsbeleving die direct ook het gedrag verandert.

Voorbereiding en werkwijze

Deze training vraagt persoonlijke voorbereiding en inzet. Het beschrijven van (geanonimiseerde) Feltsensingsessies is een intensief proces. Welke vragen en opmerkingen zijn er in je ontstaan met betrekking tot deze pastorale gesprekken? Het advies is om dit tijdens deze training in tweetallen te doen. We komen nu één keer per maand samen. Aan het eind van deze training zoeken ook naar vormen om de Feltsensing-vaardigheden en de Feltsensing-begeleidingsvaardigheden in het pastoraat blijvend verder te ontwikkelen. Gedacht wordt aan bijvoorbeeld supervisie, groepssupervisie of intervisie.

Vorm van de training

De vorm die PositiveExperiencing heeft gekozen voor de training is ‘blended learning’. Dat betekent dat de theorie en de basisoefeningen worden aangereikt via online webinars. In de 4 live-sessies van 2,5 uur (momenteel via Zoom) is daardoor extra veel aandacht voor het oefenen met de vaardigheden en het evalueren hiervan. Tussen de live-sessies is er ook een Questions and Answers sessie van een uur.

Opgave

Je kan je opgeven voor deze training nadat je de trainingen 1.Feltsensing voor jezelf, 2.Persoonlijke verdieping en 3. Prayerfulness en 4.Begeleidingsvaardigheden hebt gevolgd.