Skip to main content

Challenge 1: Vaardigheden voor je Somatische Intelligentie

In deze challenge gaan we na hoe je belevingsgerichte technieken kan inzetten om meer de natuurlijke rust van jezelf te verkennen en te stimuleren. Ook staan we stil bij aanraking en hoe je ook je diepere gevoel, je gevoelsnotie kan ‘benaderen’ en ‘aanraken’. Bewegen ondersteunt ook je veerkracht. We gaan daarbij de beweging van binnenuit opmerken met aan de basis daarvan de gevoelsnotie. We prikkelen ons voorstellingsvermogen om ons te confronteren met de moeilijke momenten in onze ziel en hun uitwerking in onze geestelijke gesteldheid en ons gedrag. Ook doen we een oefening om jouw positie in je sociale omgeving duidelijk te maken.

Training Content