Skip to main content

Zou het kunnen zijn dat wanneer als je de ‘negatieve’ dingen die je voelt en denkt benadert met ‘radicale acceptie’, dat je dan als gevolg daarvan nog meer van datzelfde ‘negatieve’ in je leven zal aantrekken?

Renze schrijft:

Mijn vraag gaat over het omgaan met en het benaderen van emoties zoals in Feltsensing wordt toegepast om op deze manier daar verder mee te komen, om blokkades te overwinnen en om te groeien naar een meer bewust, sterker, wijs wezen.

Je mag niet iets negatiefs voelen

Een van de vaardigheden van Feltsensing bestaat uit het verwelkomen van alles wat er wordt gevoeld. Deze vaardigheid beoordeelt het gevoel dat er is of naar boven komt nooit als ‘slecht’. Maar nu hoor ik in mijn kerk iets anders zeggen: ‘voel niet iets negatiefs (bijvoorbeeld angst, woede …), God wil dat niet. En als je deze gevoelens toch toestaat dan raak je er in vast en komen er nog meer negatieve gevoelens.’

Radicale acceptatie van dat wat om aandacht vraagt

Ik ben blij met de vaardigheid in Feltsensing waarbij ik al mijn gevoelens met radicale acceptatie kan benaderen. Het helpt me echt, ik kom er verder mee in mijn verwerking en ook in mijn groei als gelovig mens. Maar ik vraag me toch af of ik misschien een soort van ‘schade’ aanricht of iets slechts in mijn leven aantrek, door mezelf toe te staan iets ‘negatiefs’ te ervaren. Ik wil graag door blijven gaan met mijn positieve groei.

Hallo Renze,

Natuurlijk wil je verder komen met je verwerking van je pijn en wil je daarbij ook groeien als gelovig mens. Je wilt je blokkades overwinnen en als mens groeien in de richting van meer geloofskracht, wijsheid en zelfrespect dat gefundeerd is in YHWH*! Ik ben blij als ik dit van jou verneem. 

En je probeert twee standpunten over emoties met elkaar te verzoenen: de ene zegt: ‘Accepteer en omarm wat je voelt’ en de andere zegt: ‘Wees voorzichtig met wat je voelt, want je zult hierdoor meer van deze ‘negatieve’ gevoelens aantrekken.’

Op het eerste gezicht lijken die posities tegengesteld. Maar als we wat dichterbij kijken, hoeven ze dat niet te zijn.

Disidentificatie

In Feltsensing hanteren we het interessante concept van disidentificatie. Het betekent: “Ik heb in mijn ziel dit gevoel of deze gedachte … maar ik bèn het niet. Ik ben namelijk veel meer. Ik wend het vermogen van mijn ziel aan om te observeren. Ik kan het ‘negatieve gevoel’ mijn gezelschap geven omdat ik dat negatieve gevoel niet bèn. Ik hèb dit gevoel.”

Dus stel dat je angst voelt. En je wilt niet meer angst aantrekken. Je kunt zeggen: “Ik voel iets in mij dat bang is.” Jij bent niet bang. Het is een iets in jou.

Afwijzing van negatieve gevoelens?

Als je gaat vechten met jezelf door je negatieve gevoelens af te wijzen ga je aan de verkeerde boom staan, die van goed en kwaad, zonder genade en compassie voor jezelf te tonen. Je zal steeds meer in je spanning terecht komen en bezorgd worden. Het blije nieuws is dat je aan de kant mag gaan staan van het de boom van het leven, waar genade, hoop en liefde hun werk doen en je in wezenlijke vrijheid leiden. Dan ben je groter dan dat wat je bezorgd maakt, groter dan de angstige gedachte dat je nog meer negatieve gevoelens zal aantrekken en daarin vast zal lopen. Bij deze boom vind je de vooruitstrevende levenskracht.

Al je gevoelens doen ertoe!

Aangezien je gevoelens ertoe doen en betekenis hebben, maak je een ruimte binnenin waar je je volgende positieve stappen kunt zetten. Ja, zelfs gevoelens als angst en woede kunnen door ze te benaderen met radicale acceptatie ons positieve stappen brengen! We worden gedragen wanneer we ons geloof ten uitvoer brengen, we kunnen dan het proces vertrouwen, want het eindresultaat is bij YHWH bekend.

*YHWH = God de Heer